Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueella on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa käynnissä TYÖOTE – vastuullinen työkyvyn tuki -hanke, jonka tavoitteena on tehostaa julkisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Toimintamallissa työikäisille erikoissairaanhoidon potilaille kirjoitetaan esimerkiksi leikkauksen jälkeen lyhyt sairauspoissaolo ja potilas ohjataan työterveyshuoltoon työkyvyn ja työhön paluun tarkempaa arviointia ja jatkohoitoa varten. Mallin tavoitteena on parantaa potilaan työkyvyn tukea ja ehkäistä sairauspoissaolojen pitkittymistä.

Kymenlaaksossa toimintamallin ensimmäinen potilasryhmä on polvi- ja lonkkatekonivelleikatut työikäiset potilaat. Toimintamallin käyttöönotossa ovat olleet mukana erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto.

– TYÖOTE-hankkeesta hyötyvät kaikki. Työntekijälle suunnitellaan yksilölliset tukitoimet, jotta hän voi palata töihin. Työntekijän työkykyä arvioidaan työterveyshuollossa ja kontrollit saadaan sovittua hyvissä ajoin. Samalla työterveyshuollon osaaminen tulee aiempaan malliin verrattuna nykyistä tehokkaammin käyttöön. Kun työterveyshuolto saa työkykyongelmasta tiedon ajoissa, ehditään siellä nykyistä paremmin sopia ja aikatauluttaa työkyvyn ja työhön paluun tukitoimet, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueella TYÖOTE-koordinaattorina toimiva Nina Ropponen.

TYÖOTE-mallin mukaan sairaalassa ja erikoissairaanhoidossa pystytään keskittymään ydintoimintoon, kun potilaan hoidon seuranta ja työhön paluun järjestelyt ovat sovittuina työterveyshuoltoon. Sairaalalääkärin ei tarvitse arvioida pidempiaikaista työkykyä. Mallilla on myös hyötyä työnantajalla ja yhteiskunnalle, kun osa työntekijöistä pystyy palaamaan työhön nopeammin vanhaan toimintamalliin verrattuna. ​​​​​​​

TYÖOTE-toimintamalli on kehitetty Keski-Suomessa ja hankkeen avulla toimintamalli otetaan käyttöön koko Suomessa. Toimintamalli on käytössä jo 11 hyvinvointialueella.

Takaisin ylös