Siirry sisältöön

Kymenlaaksossa on panostettu määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti osteoporoosin hoitoketjun kehittämiseen jo vuosien ajan. Luustoliiton julkaiseman valtakunnallisen potilaskyselyn* (N= 1242) vastauksissa kehittämistyö näkyy. Sen lisäksi, että Kymenlaakson hoitoketjun eri osa-alueet näyttävät toteutuvan monin osin keskimääräistä paremmin, kuuden eri osa-alueen osalta tehdyssä potilasarviossa Kymenlaakso oli kaikkien arvioitujen osa-alueiden osalta ainoana hyvinvointialueena keskiarvon yläpuolella. 

– Kymenlaakson hyvinvointialueen kehittämistyö näkyi selkeästi kyselyn analyysissä. Luustoliitto myöntää Kymenlaakson hyvinvointialueelle Vuoden 2024 Luustoteko -palkinnon täysin ansiosta, totesi professori emeritus ja Luustoliiton puheenjohtaja Timo Strandberg palkinnon luovutustilaisuudessa Kotkassa. 

Vuoden 2024 Luustoteko -palkinto on Luustoliiton historian ensimmäinen. Sen myöntäminen juhlistaa samalla Luustoliiton 20-vuotista toimintaa. Jatkossa palkinto myönnetään vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon edustajalle tai organisaatiolle, joka on tehnyt hyvää työtä osteoporoosia sairastavan parhaaksi.

Osteoporoosi

… on kansansairaus, joka ilmenee arjen tilanteissa syntyvinä murtumina. 50 vuotta täyttäneistä naisista kaksi kolmesta ja miehistä yksi seitsemästä saa loppuelämänsä aikana osteoporoosiperäisen murtuman. Osteoporoosin on vuosittain 45 000 murtuman taustalla. Osteoporoottisen murtuman saaneella on 2–4-kertainen riski saada uusi murtuma.

Murtumien ilmaantuvuus kasvaa voimakkaasti väestön ikääntyessä. Murtumat heikentävät toimintakykyä. Näin ne lisäävät hoidon ja hoivan tarvetta ja tulevat kalliiksi yhteiskunnalle. Selkärangan murtumat lisäävät kuolleisuutta yli nelinkertaiseksi. Lonkkamurtuman saaneista joka viides kuolee vuoden sisällä murtumasta.

Osteoporoosin hoito on tehokasta: hyvällä hoidolla vähennetään murtumariskiä 6–12 kuukauden kuluessa yli 50 %:lla. Hoitosuosituksen mukaan ”… jokaisen murtumapotilaan osalta on mietittävä osteoporoosin mahdollisuutta, ja sitä epäiltäessä potilas tulee ohjata osteoporoosin jatkoselvittelyyn ja hoitoon”.

Takaisin ylös