Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakkuuskertomuksessa kerrotaan, miten sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden saavutettavuus, laatu, toimivuus ja sujuvuus ovat toteutuneet. Kertomuksessa tuodaan esille, miten asiakkuuksiin ja asiakaskokemukseen vaikuttavia asioita on toteutettu ja kehitetty sekä miten Kymenlaakson asukkaat ja hyvinvointialueen asiakkaat ovat osallistuneet palvelujen kehittämiseen.

– Asiakkuuskertomuksen perusteella asiakkaidemme on ollut helppoa ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi soittamalla. Tämä näkyy muun muassa keskitettyjen neuvontapalveluiden asiakastyytyväisyydessä. Tehtävääkin vielä on, sillä palveluihin pääsyssä on parannettavaa, asiakkuuspäällikkö Päivi Mattila kertoo.

Digipalveluja läsnäpalvelujen rinnalle

Vuonna 2023 terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden kontakteista 16,2 % pystyttiin hoitamaan etänä. Lisäksi digihoitopolkuja oli käytössä kahdeksan kappaletta eri terveydenhuollon palveluissa. Niiden avulla asiakkaat pysyvät tietoisina hoitonsa eri vaiheista sekä saavat ohjeita omatoimiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

– Kilpailutamme parhaillaan digitaalista asiointialustaa varmistamaan hyvinvointialueiden asukkaille yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut, jotka mahdollistavat kansalaisen käyttäjäystävällisen palvelukokemuksen, hankepäällikkö Sirpa Mäntynen kuvaa.

Asiakkaista suurin osa suosittelee hyvinvointialueen palveluja

Kymenlaakson hyvinvointialueella mitataan asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti muun muassa suositteluindeksillä. Koko mittausjakson ajalta (2/2022–6/2024) asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista suurin osa suosittelisi hyvinvointialueen palveluita ystävilleen ja tutuilleen. Suositteluindeksin tulos on yli tavoitearvojen.

Kymenlaakson hyvinvointialue on mukana luomassa valtakunnallista mallia sote-palvelujen asiakaspalautteen sisällön, tiedonkeruun ja analysoinnin yhtenäistämiseksi ja toteuttamiseksi. Alueilta kerättävän kansallisen asiakaspalautedatan keruu-, käsittely- ja raportointiratkaisua toteutetaan yhteistyönä THL:n ja DigiFinlandin kanssa.

Takaisin ylös