Siirry sisältöön

Kuka voi tehdä aloitteen?

Jos sinulla on ehdotus siitä, miten hyvinvointialuetta voisi kehittää, sinulla on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Hyvinvointialuelain 30 § mukaan hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Hyvinvointialueen jäsen on

  1. henkilö, jonka kotikunta sijaitsee hyvinvointialueen alueella = hyvinvointialueen asukas
  2. kunta, joka sijaitsee hyvinvointialueen alueella;
  3. yhteisö ja säätiö, jonka kotipaikka on hyvinvointialueen alueella olevassa kunnassa;
  4. se, joka omistaa tai hallitsee hyvinvointialueen alueella sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.

Hyvinvointialueen palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa, ns. palvelualoite. Aloitteen tulee liittyä yhteisiin, hyvinvointialueen toimintaa koskeviin asioihin. Huomaathan, että aloite on eri asia, kuin palaute.

Näin teet aloitteen

Aloitteen voi lähettää hyvinvointialueelle kirjaamoon joko sähköpostitse
tai postitse.

Aloitteen eteneminen

Hyvinvointialue käsittelee jokaisen aloitteen. Käsittelijä on yleensä viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta:

Kun aloite on käsitelty, aluehallitus esittelee aloitteet aluevaltuustolle sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet vuosittain. Aloitetta käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluiksi. Aloitteen tekijälle tulee ilmoittaa, mitä päätettiin. Kaikki aloitteet käsitellään, vaikka ne eivät johtaisi toimenpiteisiin.

Oikeusministeriö ja oikeusrekisterikeskus valmistelevat verkkopalvelua hyvinvointialueen aloitteille Kuntalalaisaloite.fi ja Kansalaisaloite.fi -palveluiden rinnalle. Verkkopalvelu on tulossa hyvinvointialueiden käyttöön loppu vuoden 2023 aikana.

Yhteystiedot

Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamo

Kirjaamon asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 9–15.

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 19, 48100 Kotka

kirjaamo@kymenhva.fi

040 6296 630

Takaisin ylös