Siirry sisältöön

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa muutoksista sidonnaisuuksissa kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin muutos on astunut voimaan.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen tai virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään hyvinvointialueen päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti hyvinvointialueesta annetun lain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Takaisin ylös