Siirry sisältöön

Hallintosääntö

Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet.

Konserniohje

Konserniohjeella ohjataan konserniin kuuluvia yhteisöjä. Konserniohje koskee Kymenlaakson hyvinvointialueen tytäryhteisöjä ja näiden tytäryhteisöjä.

Toimielinorganisaatio

Kymenlaakson hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleilla valittu 59-jäseninen aluevaltuusto ja toimintaa johtaa aluevaltuuston valitsema aluehallitus. Kymenlaakson hyvinvointialueen lautakunnat ovat tarkastuslautakunta, kansalliskielilautakunta, aluevaalilautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, palvelulautakunta ja turvallisuuslautakunta. Lisäksi hyvinvointialueella on henkilöstöjaosto ja yksilöjaosto. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Kaavio Kymenlaakson hyvinvointialueen toimielinorganisaatiosta
Kymenlaakson hyvinvointialueen toimielinorganisaatio
Takaisin ylös