Siirry sisältöön

Vuodeosaston hoito perustuu kuntouttavaan työotteeseen, jonka tarkoituksena on potilaan olemassa olevan toimintakyvyn säilyttäminen, edistäminen ja käyttäminen motivoimalla ja kannustamalla potilasta omatoimisuuteen.

Lyhytaikaisen osastohoidon perustehtävänä on hoitaa potilaiden akuutteja sairauksia, jonka jälkeen he voivat siirtyä kotiin tai toiseen hoitolaitokseen, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.

Kotiutustilanteessa otetaan tarvittaessa yhteyttä omaiseen ja jatkohoidon järjestämistä varten asiakasohjaukseen, kotihoitoon tai kotisairaalaan.

Vierailuohjeet sairaaloissa

Vierailuissa Kymenlaakson keskussairaalan, Ratamokeskuksen, Karhulan ja Haminan
sairaalan sekä kuntoutusyksikkö Hoikun osastoilla tulee noudattaa seuraavia
sairaaloiden turvallisen toiminnan kannalta tarpeellisia ohjeita.

Huomioithan, että hoitohenkilökunta voi rajoittaa vierailuja potilaiden luona, mikäli kyseessä olevan osaston tartuntatautitilanne on vaikea.

 • Kaikkia vierailijoita suositellaan vahvasti käyttämään suu- ja nenäsuojusta. Suojaimia on saatavilla paikan päällä toimipisteissä.
 • Vierailujen tulisi tukea hoidettavana olevan potilaan hyvinvointia ja kuntoutumista
  hoidon aikana.
 • Osastoilla vierailevien henkilöiden tulee noudattaa henkilökunnan antamia hygienia- ja muita ohjeita.
 • Vähäinenkin hengitysteiden tai muiden tarttuvien tulehdussairauksien oire on este
  osastovierailulle.
 • On suositeltavaa, että vierailut tapahtuisivat pääsääntöisesti kello 13-18 välisenä aikana.
 • Vierailijoiden määrän tulee olla sellainen, ettei potilashuoneessa olevien muiden
  potilaiden yksityisyys ja oman tilan tarve häiriinny. Yleensä tämä tarkoittaa 1-2 vierailijaa samanaikaisesti potilasta kohti.
 • Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä, lastentautien
  osastolla, synnyttäjien vuodeosastolla noudatetaan näiden yksiköiden omia
  vierailukäytäntöjä. Kriittisesti sairaiden ja kuolevien potilaiden luona vierailut sovitaan
  yksilöllisesti hoitavan henkilökunnan kanssa.

Käyntiosoite

Ratamokeskus
Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola

Ota yhteyttä

Osasto 1 Ratamokeskus

05 220 2301

Katso myös

Takaisin ylös