Siirry sisältöön

Ilmoitustaulu

23.5.2024 Turvapostissa vaaditaan jatkossa vahva tunnistautuminen joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ohjeet päivitetty.

20.5.2024 Tarkistakaa raportointiohjeet, edellytämme otsikoinnin mukaista raportointia ja tukihenkilöt muistakaa ilmoittaa raportissa jokaisen tapaamisen kesto, monesta moneen tapasitte.

Suosittelemme kiinnostuneille: Kymenlaakson alueelliset koulutukset Koulutus – Kymenlaakson hyvinvointialue (kymenhva.fi)

Suosittelemme kiinnostuneille: Xamk Pulse Koulutuskalenteri – Xamk(siirryt toiseen palveluun)

Lyhyesti tukisuhdetoiminnasta

Tukiperheet

Tukiperheen tarpeen voi aiheuttaa lapsen erityisen tuen tarve, vanhemman jaksamisen haasteet, lapsen perhettä äkillisesti kohdannut kriisi tai perheen muu vaikea elämäntilanne, jolloin lapsi tarvitsee täydentävää hoitoa perheympäristössä.

Usein perheen oma läheisverkosto on kaukana tai läheisillä ei ole mahdollisuutta toimia perheen tukena tarvittavissa määrin. Tukiperhetoiminnalla tuetaan ja vahvistetaan vanhempien jaksamista ja kasvatuskykyä, minkä lisäksi tukiperhe on erityisesti lapsen tukena hänen kasvunsa ja myönteisen kehityksensä turvaamisessa. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea perhettä haastavassa tilanteessa siten, että vanhemmat pystyvät jatkossa selviytymään omin voimavaroin.

Tukiperheessä lapsi vierailee pääsääntöisesti yhden viikonlopun kuukaudessa. Myös yhden yön yökyläilyt ovat sovittavissa tukisuhdetoiminnassa, mikäli se on tuettavalle perheelle riittävä tuki. Tukitapaamisella ei ole tarkoitus järjestää sirkushuveja vaan tukilapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja yhdessäoloon.

Tukihenkilöt

Tukihenkilötoiminta on tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jonka tehtävänä on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Tukisuhteesta laaditaan sopimus yhdessä asiakkaan kanssa. Tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta lapsen omassa kodissa tai esim. ohjaa lasta harrastustoiminnassa. Tukihenkilö voi tukea lasta myös koulunkäynnin erilaisissa haasteissa.

Tukihenkilötapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti 2-4 kertaa kuukaudessa 2-4 tunnin tapaamisina, riippuen siitä, mitä tukija ja tuettava ovat tapaamiselle suunnitelleet. Tukitapaamiset voivat olla toiminnallisia tapaamisia tai sitten vaan mukavaa yhdessä oloa ja jutustelua.

Tukisuhdetoiminnan periaatteet

Lähtökohtana tukisuhteessa on, että tukihenkilö tai -perhe antaa lapselle aikaa ja läsnäoloa. Tukihenkilö ja -perhe on lapselle henkilökohtainen, luotettava ja turvallinen aikuinen.
Lapselle tukihenkilö tai tukiperhe merkitsee aikuista, joka on olemassa häntä varten ja joka huomaa, näkee ja kuulee hänet.

Vapaaehtoisella voi olla erilaisia rooleja lapsen kulloisenkin tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Roolit voivat vaihdella tukisuhteen aikana. Tukihenkilö tai tukiperhe voi olla lapsen kuuntelija, opastaja, lohduttaja, auttaja, kannustaja, sylissäpitäjä, yhdessä toimija, rajojen asettaja, keskustelukumppani, elämän opettaja.

Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Tärkein edellytys on vilpitön halu kulkea tukea tarvitsevan lapsen rinnalla. Kontaktin luomisessa lapseen tarvitaan aitoa kiinnostusta ja kykyä eläytyä toisen ihmisen tilanteeseen. Parhaimmillaan toiminta antaa lapselle myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä. Niistä syntyy onnellisia ja tärkeitä muistoja.

Oikeudet ja velvollisuudet

Tukiperhe sitoutuu tukiperhetoiminnassa auttamaan ja tukemaan tuettavaa, ilmoittamaan työntekijälle mahdollisista ja merkittävistä muutoksista toiminnassa ja tapaamisissa, raportoimaan työntekijälle – pitämään yhteyttä sovitusti työntekijään, noudattamaan vaitiolovelvollisuutta tuettavan ja tämän perheen asioissa (AsiakasL 812/2000 § 15), tapaamaan sovitusti tuettavaa.

Tukiperhetoiminnasta vastaava taho vuorostaan sitoutuu tarjoamaan tukiperheelle ohjausta ja neuvontaa, maksamaan Kymenlaakson hyvinvointialueen hallituksen vuosittain hyväksymät korvaukset, sitoutuu selvittämään vapaaehtoisen rikosrekisteriotteen (RikostaustanselvittämisL, 504/2002).

Tukiperheitä ja -henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus tukisuhteen aikana ja sen päätyttyä. Tukijaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Lasta koskevat asiat ja asiakirjat ovat salassa pidettävää tietoa. Lasta koskevan kuvamateriaalin jakaminen on kielletty. Lapsen valokuvaamiseen tai videoimiseen pyydetään lupa huoltajalta tai edunvalvojalta.

Raportointi ja korvauksen hakeminen

Tukiperheet ja tukihenkilöt sitoutuvat tukisuhdetyössä raportoimaan kuukausittain tukitapaamisista lapsen omatyöntekijälle. Raportointi on edellytys korvauksen maksulle. Voit hakea korvausta vain tukisuhdesopimuksessa sovituista, toteutuneista tukitapaamisista. Peruuntuneista tapaamisista ei voi hakea korvausta. Mikäli haet korvausta tapaamisista, mistä olet sopinut erikseen lapsen omatyöntekijän kanssa, mainitse tästä raportointilomakkeen lisätiedot kohdassa.

Mikäli tukijalla on useampia tuettavia lapsia, raportti on jokaiselle lapselle henkilökohtainen. Mikäli tukija tapaa tuettavaa useamman kerran kuukaudessa, voidaan tapaamiset kirjata samaan raporttiin tapaamiskerrat eritellen. Raportoinnit toimitetaan kuukausittain.

Tukitapaamisten raportti lähetetään turvapostilla kahteen sähköpostiosoitteeseen:

  1. Tuettavan lapsen omatyöntekijä etunimi.sukunimi@kymenhva.fi
  2. Kotkassa, Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä ja Pyhtäällä tukisuhdetoimintaE@kymenhva.fi tai Kouvolassa tukisuhdetoimintaP@kymenhva.fi

Kopioitavat otsikot: Kopioi raporttiin alla olevat otsikot.

TUETTAVAN TIEDOT

Lapsen nimi

Tukitapaamisen päivämäärä(t)

Lapsen omatyöntekijä

TUKIJAN TIEDOT

Nimi

__Tukiperhe __Tukihenkilö

LISÄTIEDOT

TAPAAMISEN KILOMETRIT YHTEENSÄ

TUKITAPAAMISEN RAPORTTI

· Miten tapaaminen sujui

· Tukihenkilöt ilmoittavat myös tapaamisen keston

· Lapsen hyvinvointiin ja mielialaan liittyvät havainnot

· Lapsen arkeen ja sen sujumiseen liittyvät havainnot

· Tukisuhteen tavoitteissa edistyminen

· Lapsen vahvuudet ja voimavarat

· Yhteistyö vanhempien kanssa

· Erityistä mainittavaa, onnistumisia, huomioita

· Terveiset omatyöntekijälle

Työ- ja kulukorvaukset

Kaikki tukisuhdetyöstä saadut korvaukset ovat työkorvausta, joka on veronalaista ansiotuloa. Korvaukset voivat vaikuttaa tukijan saamiin etuuksiin (esim. Kela) tai muihin ansiosidonnaisiin tukiin ja etuuksiin. Tukihenkilö tarvitsee korvausten maksamista varten työkorvaukselle tarkoitetun verokortin. Tukiperhe tarvitsee korvausten maksamista varten perhehoitajan verokortin.

Kymenlaakson hyvinvointialueen lapsiperhepalveluiden palvelusihteerit kokoavat tukijoiden palkkiot tukisuhdetoiminnasta ja välittävät laskelman Sarastiaan maksettavaksi. Raportoinnin on oltava toimitettuna palvelusihteerille seuraavan kuukauden 7:nteen päivään mennessä, jolloin maksu suoritetaan kuukauden viimeisenä päivänä. Esim. 8.3.-10.3.2023 tukitapaaminen tulee raportoida 7.4.23 mennessä, jolloin korvaus maksetaan huhtikuun viimeinen päivä.

Tukija toimittaa verokorttinsa Sarastiaan. Tukija ilmoittaa Sarastialle myös tilinumeronsa toiminnan alkaessa ja huolehtii, että Sarastialla on tukijan ajantasainen tilinumero: https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/(siirryt toiseen palveluun)

Tukiperheen korvaukset

Tukiperheelle maksetaan palkkiona työ- ja kulukorvaus. Työkorvauksen määrä on 63,83 € päivässä. Lisäksi maksetaan kulukorvaus 27,20 € päivässä.

Tukihenkilön korvaukset

Tukihenkilölle maksetaan palkkiona työ- ja kilometrikorvaus. Työkorvauksen määrä on 80,87 € tapaamiskertaa kohti. Kilometrikorvauksia maksetaan 0,33 € kilometriltä tai julkisen liikenteen mukaan.

Tukea vapaehtoistyöhön

Tukisuhdetoiminnan koordinaattori toimii tukiperheiden ja -henkilöiden tukena käytännön kysymyksissä ja toiminnan ohjaamisessa.

Lapsen tukisuhteeseen liittyvissä asioissa olkaa suoraan yhteydessä lapsen omatyöntekijään.

Ota yhteyttä

Katja Vierre

Tukisuhdetoiminnan koordinaattori

Hovioikeudenkatu 6, Kouvola

katja.vierre@kymenhva.fi

040 826 2131

Tukisuhdetoiminnan palvelusihteerit

Palvelusihteerit Etelä-Kymenlaakso

Kotka, Hamina, Virolahti Miehikkälä, Pyhtää

tukisuhdetoimintaE@kymenhva.fi

Palvelusihteerit Pohjois-Kymenlaakso

Kouvola

tukisuhdetoimintaP@kymenhva.fi

Tukisuhdetoiminnan rekisteri

Tukiperheen tai tukihenkilön tiedot kirjataan resurssi -ohjelmaan toiminnan järjestämisen ja palkkioiden maksun mahdollistamiseksi. Tukijasta kirjataan toiminnan järjestämisen näkökulmasta oleelliset tiedot. Tuettavan ja tukijan yhteensovittamistyössä on oleellista tietää, keitä kuuluu tukijan perheeseen, lyhyt kuvaus tukihenkilöstä tai -perheestä, onko tukijalla lemmikkejä, minkälaiseen tukisuhteeseen tukija on itse määritellyt voivansa sitoutua, minkälaisia vahvuuksia tai rajoitteita tukijalla on liittyen tukisuhdetoimintaan.

Ajankohtaista

Kymenlaakson hyvinvointialueen alueelliset koulutukset ovat myös tukiperheiden ja -henkilöiden saatavilla: Koulutus – Kymenlaakson hyvinvointialue (kymenhva.fi).

Riippuvuuksien vaikutus perheeseen -kurssi tukisuhdetoiminnassa mukana oleville

Haluaisitko lisätä ymmärrystäsi millaista on olla lapsi perheessä, jossa vanhempi kärsii riippuvuusongelmista? Kiinnostaisiko sinua myös tietää, miten voisit tukea näitä lapsia osana tukihenkilö tai -perhetoimintaasi?

Kymenlaakson hyvinvointialue yhdessä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa on luonut tukihenkilöille ja tukiperheille suunnatun ilmaisen verkkokurssin. Riippuvuuksien vaikutus perheeseen- kurssi on osa kansainvälistä Make The Difference (2021-2023)- hanketta. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä lasten hyvinvoinnin vaarantumista riippuvuusongelmista kärsivissä perheissä.

Kurssi suoritetaan verkossa täysin itsenäisesti. Suorittamisen on arvioitu kestävän 8-12 tuntia. Kurssin voi suorittaa mihin vuorokauden aikaan ja viikonpäivänä tahansa.

Jos olet tukisuhdetoiminnassa ja kiinnostuit kurssista ja/tai haluat kuulla lisää, voit olla yhteydessä EHYT ry, Ilmo Jokinen (Ilmo.Jokinen@ehyt.fi).

Takaisin ylös