Siirry sisältöön

Tunnen olevani mukana toiminnassa, yhteisössä ja minulla on oma ääneni toiminnassa.

– Kymenlaakson hyvinvointialueen online-kehittäjä Prototyyppi

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli ja hyväksyi ohjelman 20.6.2023, ja sen toteutumista seuraavat hyvinvointialueen henkilöstöstä koostuva osallisuustyöryhmä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Ohjelman tekoon on osallistunut mm. alueen poliittisia päättäjiä, kuntia, järjestöjä, hyvinvointialueen henkilöstöä ja asukkaita.

Laki hyvinvointialueesta linjaa vahvasti osallistumista. Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää esimerkiksi järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia tai selvittämällä hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelunkäyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Asukkaat voivat vaikuttaa myös äänestämällä aluevaaleissa, tekemällä aloitteita hyvinvointialueen toimintaan liittyen tai ottamalla yhteyttä Kymenlaakson hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon tai nuorisovaltuustoon.

Osallisuusohjelma on alku laajemmalle osallisuutta edistävälle työlle hyvinvointialueella. Ohjelmassa tavoitteita ovat mm. asiakaspalautteen laajempi kerääminen ja sen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyön vahvistaminen ja asukkaiden demokraattisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. Tavoitteiden edistämiseksi on koottu joukko toimenpiteitä, joista osa on jo hyvässä vauhdissa. Osallisuusohjelma ja lisätietoja erilaisista vaikuttamisen tavoista on luettavissa Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilta. Osallisuusohjelma ja vaikuttamistoimielinten tiedot löytyvät paperisena versiona mm. alueen kirjastoista.

Voin vaikuttaa itseäni ja läheistäni koskeviin ratkaisuihin, meitä kuunnellaan ja toivomuksemme toteutetaan niin hyvin kuin se on mahdollista.

– Kymenlaakson hyvinvointialueen online-kehittäjä Prototyyppi

Osallisuus on oikeutta tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Osallisuutta on kuulua ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin yhteisöihin ja mahdollisuutta osallistua esimerkiksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Osallisuutta tukee myös mahdollisuus tavata erilaisia ihmisiä ja saada auttaa toisia ihmisiä. Tätä varten tarvitaan tietoa omaan elämään vaikuttavista asioista ja yhteiskunnasta sekä voimavaroja ja tarvittaessa apua vaikuttamiseen ja päätöksentekoon.

Osallisuuden kokemus luo hyvinvointia ja turvallisuutta, sekä uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Osallisuuden kokemusta edistämällä voidaan vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää. Tutkimusten mukaan matalalla osallisuuden kokemuksella on yhteyttä mm. yksinäisyyteen, työttömyyteen ja syrjäytymiseen.

Takaisin ylös