Siirry sisältöön

Kyselyyn vastasi yhteensä 3281 asukasta, ja vastauksia saatiin kaikista Kymenlaakson kunnista. 13–18-vuotiaille nuorille kohdennettuun kyselyyn tuli 2122 vastausta ja aikuisten kyselyyn 1159 vastausta.

Noin kolmannes nuorista ja puolet aikuisista olivat sitä mieltä, että omassa asuinkunnassa käytetään liikaa alkoholia, tupakka- ja nikotiinituotteita. Enemmistö aikuisista vastaajista oli sitä mieltä, että alaikäisten päihteiden käyttöön tulisi puuttua nykyistä enemmän. Lisäksi hieman yli puolet koki, että alaikäisten rahapelaamiseen tulisi puuttua nykyistä enemmän. Kyselystä myös selvisi, että aikuisista vastaajista 70 prosenttia ja lähes puolet nuorista eivät tiedä, mistä saa apua ja tukea päihde- ja rahapelaamisen ongelmiin.

Useissa nuorten avoimissa vastauksissa toivottiin, että kouluissa kerrottaisiin päihdehaitoista enemmän. Kouluihin toivottiin enemmän valvontaa ja valtuuksia puuttua päihteiden käyttöön. Nuorten vastauksissa nousi esiin myös vanhempien tärkeä rooli ehkäisevänä tekijänä. Aikuisten avoimissa vastauksissa korostui huoli nuorten päihteiden käytöstä ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen haastavasta saatavuudesta. Sekä nuorten että aikuisten vastauksissa nuorille toivottiin lisää vapaa-ajan kokoontumispaikkoja.

Lue päihdetilannekyselyn yhteenveto

Takaisin ylös