Siirry sisältöön

Tervetuloa oppimaan meille!

Ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat ovat tervetulleita suorittamaan opintoihinsa liittyviä työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja organisaatioomme.

Tarjoamme lisäksi työelämälähtöisiä opinnäytetyön aiheita sekä oppisopimuspaikkoja.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Harjoittelujaksojen varaus

Harjoittelupaikat varataan Jobiili (AMK-opiskelijat) ja Tiitus Harkka (toisen asteen opiskelijat) -järjestelmien kautta. Yliopistoharjoittelut sovitaan yksilöllisesti hoitotyön tai sosiaalityön asiantuntijan, yksiköiden sekä opiskelijan kanssa. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelujaksoille saapuvan tulee ennen harjoittelujaksolle saapumista huomioida ohjeet tietojärjestelmäoikeuksista, tietosuojakoulutuksesta sekä tietoturvasitoumuksesta.

Lääketieteen opiskelijat

Haluatko päästä näkemään ja kokemaan, millaista on lääkärin työ Kymenlaakson hyvinvointialueella? Haemme amanuensseja eri erikoisaloille ja toimipisteisiin. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia ja monipuolisia työympäristöjä, jossa voit kehittyä ammatillisesti.

Kymenlaakson hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen järjestämisestä Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden alueella. Keskussairaalamme sijaitsee Kotkassa. Kouvolan Ratamossa toimii ympärivuorokautinen päivystys ja perusterveydenhuollon osastot. Perusterveydenhuollon osastoja meillä on myös Karhulassa ja Haminassa.

Kymenlaaksossa toimi vuodesta 2019 vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä, joten prosesseja ja palveluverkkoa on kehitetty meillä pitkälle. Vuoden 2023 alusta olemme entistä pontevammin kehittäneet toimintojamme siten, että jokainen työntekijä viihtyisi meillä paremmin ja, että jokainen kymenlaaksolainen saisi tarvitsemansa vaikuttavat sote-palvelut.

Rekrytointipalvelut vastaavat amanuenssijaksojen koordinoinnista ja mahdolliset lisätiedustelut voi osoittaa Rekrytointipalveluille. Haku jaksoille onnistuu oheisesta linkistä.

Työssä oppiminen ja harjoittelut pelastuslaitoksella

Pelastuslaitoksen kouluttaja ohjeistamassa koulutustilanteessa.

Pelastus- ja turvallisuusalan, sekä muun soveltuvan alan opiskelijat ovat tervetulleita suorittamaan opintoihinsa liittyviä työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Harjoittelut voivat liittyä ennaltaehkäisevään toimintaan tai operatiiviseen pelastustoimintaan ja harjoittelusuunnitelma räätälöidään aina opiskelijan opintojen vaiheen mukaisesti.

Operatiivisen pelastustoiminnan harjoitteluun pääsee ainoastaan Pelastusopiston opiskelijat. Ennaltaehkäisevän toiminnan, eli turvallisuuspalvelun harjoitteluun voi hakeutua pelastus- ja turvallisuusalan opiskelijat, sekä muun soveltuvan alan opiskelijat, kuten vaikkapa teknisen alan insinöörit. Turvallisuuspalvelujen tulosalueen tehtäviin kuuluu muun muassa valvontaa, turvallisuusviestintää sekä varautumisen tehtäviä.

Tietojärjestelmäoikeudet

Tietojärjestelmäoikeudet

Vastaamme rekisterinpitäjänä asiakas- ja potilastietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tietoja käsittelevät henkilöt tulee yksilöidä, tunnistaa ja todentaa yksiselitteisesti. Asiakas- ja potilastietojen käsittely edellyttää opiskelijoilta henkilökohtaisia oikeuksia tietojärjestelmien käyttöön. Opiskelijat saavat harjoittelun ajaksi verkkotunnuksen ja Lifecare -käyttäjätunnuksen.

Sosiaali Lifecare: Opiskelijalle tunnukset tilaa ja luovuttaa aina harjoitteluyksikön palveluesimies tai opiskelijan ohjaaja. Tunnukset luovutetaan opiskelijalle vain voimassa olevaa passia tai poliisin myöntämää henkilökorttia vastaan.

Terveys Lifecare: Jos opiskelija on tulossa harjoitteluun ensimmäistä kertaa, hän soittaa RA-pisteelle 1–2 viikkoa ennen harjoittelun alkamista, jonka jälkeen RA-pisteeltä tilataan hänelle tunnukset. Tunnukset opiskelijalle luovuttaa harjoitteluyksikön palveluesimies tai opiskelijan ohjaaja vain voimassa olevaa passia tai poliisin myöntämää henkilökorttia vastaan. 

Jos et tiedä, kumpaa Lifecarea yksikössä käytetään, tarkista asia Jobiilista tai harjoitteluyksiköstä.

Uudelleen harjoitteluun tultaessa tunnusten tilausta ei tarvita, vaan tunnuksia jatketaan tunnushallinnasta.

Tunnusten tilaaminen Terveys Lifecarea käyttäviin yksiköihin

RA-piste tarvitsee opiskelijalta seuraavat tiedot:

  • Harjoittelujakson alku- ja päättymispäivä
  • Harjoittelupaikka (mikäli yksikössä on eri osastoja, opiskelijalla tulee olla tieto siitä, missä pisteessä harjoittelujakson suorittaa, jotta tunnushakemukselle voidaan lisätä tunnusten luovuttamisesta vastaavan tiedot)

RA-piste Kotka

Puhelinaika ma-pe klo 9–10 ja 13–14. Osoite: Kymenlaakson keskussairaala, Kotkantie 41, 48210 Kotka.

ra-piste@kymenhva.fi

044 223 1984

RA-piste Kouvola

Puhelinaika ma-pe klo 9–10 ja 13–14. Osoite: Ratamokeskus, Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola.

ra-piste@kymenhva.fi

044 269 1585

Tunnusten luovuttaminen, tietosuojakoulutus ja tietoturvasitoumus

Tunnukset luovutetaan opiskelijalle harjoitteluyksikössä. Rekisterinpitäjälle asetettujen vaatimusten mukaisesti tunnusten luovuttaja tunnistaa tunnusten saajan voimassa olevasta passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista ja huolehtii tietosuojasitoumuksen allekirjoittamisesta. Harjoitteluyksikkö tallentaa allekirjoitetun tietosuojasitoumuksen sähköisesti.

Lisäksi tunnusten luovuttaja tarkistaa, että opiskelija on suorittanut joko eOppivan tai Duodecimin tietoturvakoulutuksen.

Infektioiden torjuntaohjeet

Oheisten linkkien avulla löydät tietoa muun muassa tartuntatautien ja infektioiden seurannasta sekä torjunnasta.

Asunnot

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat vuokrata asuntoja harjoittelujaksojensa ajaksi Kymen Tuelta. Kiinteistösihteeri vastaanottaa sekä asuntohakemuksia että tiedusteluja vapaana olevista asunnoista.

Opiskelijapalaute

Työelämässä tapahtuva harjoittelu ja työssä oppiminen ovat oleellinen osa ammattitaidon oppimista.

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta ohjauksen laadusta. Opiskelijoilta saatava palaute antaa tietoa opiskelijaohjauksen kehittämishaasteista. Saadun palautteen avulla ohjausta ja siihen vaikuttavia toimintamalleja kehitetään. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan toteutukseen. Tämän kyselyn lisäksi on toivottava antaa myös suullista palautetta harjoitteluyksikköösi.

Peruskoulun ja lukion opintoihin liittyvillä työelämään tutustumisjaksoilla olleille lähetämme sähköpostitse linkin TET-palautelomakkeeseen TET-jakson päätyttyä.

Opinnäytetyöt ja tutkimusluvat

Alla olevassa liitetiedostossa on ohje opinnäytetyön tekemiseen ja tutkimusluvan hakemiseen. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia ohjaamistyössään.

Pääsääntöisesti lupaa ei myönnetä potilaisiin tai asiakkaisiin kohdistuviin tutkimuksiin eikä rekisteritutkimuksiin, jotka kohdistuvat salassa pidettäviin potilas- tai asiakasrekisteritietoihin.

Opiskelija, ota meihin yhteyttä!

Terveysalan ja sosiaalialan työssäoppimis- ja harjoittelujaksot

Paula Järvisalo

Hoitotyön asiantuntija

paula.jarvisalo@kymenhva.fi

0406697608

Noomi Saarenpää

Sosiaalityön koulutusvastaava

Noomi.Saarenpaa@kymenhva.fi

040 536 5030

Lääketieteen opiskelijat

Tove Forsström

Rekrytointipäällikkö

tove.forsstrom@kymenhva.fi

044 223 1919

Ville Varmavuo

Koulutusylilääkäri

ville.varmavuo@kymenhva.fi

0404815304

Hammaslääketieteen opiskelijat

Teija Raivisto

Tulosaluejohtaja/vastuuylihammaslääkäri

Suunterveydenhuolto

teija.raivisto@kymenhva.fi

040 187 3057

Pelastustoimen opiskelijat

Tero Vanhamaa

Pelastuspäällikkö

Pelastuspalvelut

tero.vanhamaa@kymenhva.fi

044 702 6320

Timo Kuossari

Pelastuspäällikkö

Turvallisuuspalvelut

timo.kuossari@kymenhva.fi

044 702 6221

Opinnäytetyöt

Noomi Saarenpää

Sosiaalityön koulutusvastaava

Noomi.Saarenpaa@kymenhva.fi

040 536 5030

Anssi Koski

Ensihoitopäällikkö

Pelastuslaitos

0447026268

Paula Järvisalo

Hoitotyön asiantuntija

paula.jarvisalo@kymenhva.fi

0406697608

Oppisopimuspaikkojen tiedustelut

Tove Forsström

Rekrytointipäällikkö

tove.forsstrom@kymenhva.fi

044 223 1919

Asuntotiedustelut

Heidi Valjakka

Kiinteistösihteeri

heidi.valjakka@kymenhva.fi

044 583 5941

Takaisin ylös