Siirry sisältöön

Tervetuloa oppimaan meille!

Ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat ovat tervetulleita suorittamaan opintoihinsa liittyviä työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja organisaatioomme.

Tarjoamme lisäksi työelämälähtöisiä opinnäytetyön aiheita sekä oppisopimuspaikkoja.

Ohjeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Tietojärjestelmäoikeudet

Vastaamme rekisterinpitäjänä asiakas- ja potilastietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tietoja käsittelevät henkilöt tulee yksilöidä, tunnistaa ja todentaa yksiselitteisesti. Asiakas- ja potilastietojen käsittely edellyttää opiskelijoilta henkilökohtaisia oikeuksia tietojärjestelmien käyttöön. Opiskelijat saavat harjoittelun ajaksi verkkotunnuksen ja Lifecare -käyttäjätunnuksen.

Sosiaali Lifecare: Opiskelijalle tunnukset tilaa ja luovuttaa aina harjoitteluyksikön palveluesimies tai opiskelijan ohjaaja. Tunnukset luovutetaan opiskelijalle vain voimassa olevaa passia tai poliisin myöntämää henkilökorttia vastaan.

Terveys Lifecare: Jos opiskelija on tulossa harjoitteluun ensimmäistä kertaa, hän soittaa RA-pisteelle 1–2 viikkoa ennen harjoittelun alkamista, jonka jälkeen RA-pisteeltä tilataan hänelle tunnukset. Tunnukset opiskelijalle luovuttaa harjoitteluyksikön palveluesimies tai opiskelijan ohjaaja vain voimassa olevaa passia tai poliisin myöntämää henkilökorttia vastaan. 

Jos et tiedä, kumpaa Lifecarea yksikössä käytetään, tarkista asia Jobiilista tai harjoitteluyksiköstä.

Uudelleen harjoitteluun tultaessa tunnusten tilausta ei tarvita, vaan tunnuksia jatketaan tunnushallinnasta.

Tunnusten tilaaminen Terveys Lifecarea käyttäviin yksiköihin

RA-piste tarvitsee opiskelijalta seuraavat tiedot:

  • Harjoittelujakson alku- ja päättymispäivä
  • Harjoittelupaikka (mikäli yksikössä on eri osastoja, opiskelijalla tulee olla tieto siitä, missä pisteessä harjoittelujakson suorittaa, jotta tunnushakemukselle voidaan lisätä tunnusten luovuttamisesta vastaavan tiedot)

RA-piste Kotka

Puhelinaika ma-pe klo 9–10 ja 13–14. Osoite: Kymenlaakson keskussairaala, Kotkantie 41, 48210 Kotka.

ra-piste@kymenhva.fi

044 223 1984

RA-piste Kouvola

Puhelinaika ma-pe klo 9–10 ja 13–14. Osoite: Ratamokeskus, Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola.

ra-piste@kymenhva.fi

044 269 1585

Tunnusten luovuttaminen, tietosuojakoulutus ja tietoturvasitoumus

Tunnukset luovutetaan opiskelijalle harjoitteluyksikössä. Rekisterinpitäjälle asetettujen vaatimusten mukaisesti tunnusten luovuttaja tunnistaa tunnusten saajan voimassa olevasta passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista ja huolehtii tietosuojasitoumuksen allekirjoittamisesta. Harjoitteluyksikkö tallentaa allekirjoitetun tietosuojasitoumuksen sähköisesti.

Lisäksi tunnusten luovuttaja tarkistaa, että opiskelija on suorittanut joko eOppivan tai Duodecimin tietoturvakoulutuksen.

Pelastuslaitoksen kouluttaja ohjeistamassa koulutustilanteessa.

Työssä oppiminen ja harjoittelut pelastuslaitoksella

Pelastus- ja turvallisuusalan, sekä muun soveltuvan alan opiskelijat ovat tervetulleita suorittamaan opintoihinsa liittyviä työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Harjoittelut voivat liittyä ennalta ehkäisevään toimintaan tai operatiiviseen pelastustoimintaan ja harjoittelusuunnitelma räätälöidään aina opiskelijan opintojen vaiheen mukaisesti.

Operatiivisen pelastustoiminnan harjoitteluun pääsee ainoastaan Pelastusopiston opiskelijat. Ennalta ehkäisevän toiminnan, eli turvallisuuspalvelun harjoitteluun voi hakeutua pelastus- ja turvallisuusalan opiskelijat, sekä muun soveltuvan alan opiskelijat, kuten vaikkapa teknisen alan insinöörit. Turvallisuuspalvelujen tulosalueen tehtäviin kuuluu muun muassa valvontaa, turvallisuusviestintää sekä varautumisen tehtäviä.

Opinnäytetyöt ja tutkimusluvat

Alla olevassa liitetiedostossa on ohje opinnäytetyön tekemiseen ja tutkimusluvan hakemiseen. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia ohjaamistyössään.

Pääsääntöisesti lupaa ei myönnetä potilaisiin tai asiakkaisiin kohdistuviin tutkimuksiin eikä rekisteritutkimuksiin, jotka kohdistuvat salassa pidettäviin potilas- tai asiakasrekisteritietoihin.

Opiskelijapalaute

Työelämässä tapahtuva harjoittelu ja työssä oppiminen ovat oleellinen osa ammattitaidon oppimista.

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta ohjauksen laadusta. Opiskelijoilta saatava palaute antaa tietoa opiskelijaohjauksen kehittämishaasteista. Saadun palautteen avulla ohjausta ja siihen vaikuttavia toimintamalleja kehitetään. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan toteutukseen. Tämän kyselyn lisäksi on toivottava antaa myös suullista palautetta harjoitteluyksikköösi.

Peruskoulun ja lukion opintoihin liittyvillä työelämään tutustumisjaksoilla olleille lähetämme sähköpostitse linkin TET-palautelomakkeeseen TET-jakson päätyttyä.

Asunnot

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat vuokrata asuntoja harjoittelujaksojensa ajaksi Kymen Tuelta. Kiinteistösihteeri vastaanottaa sekä asuntohakemuksia että tiedusteluja vapaana olevista asunnoista.

Opiskelija, ota meihin yhteyttä!

Opinnäytetyöt

Noomi Saarenpää

Sosiaalityön koulutusvastaava

Noomi.Saarenpaa@kymenhva.fi

040 536 5030

Anssi Koski

Ensihoitopäällikkö

Pelastuslaitos

0447026268

Paula Järvisalo

Hoitotyön asiantuntija

paula.jarvisalo@kymenhva.fi

0406697608

Hoitotyön ja sosiaalialan työssäoppimis- ja harjoittelujaksot

Paula Järvisalo

Hoitotyön asiantuntija

paula.jarvisalo@kymenhva.fi

0406697608

Noomi Saarenpää

Sosiaalityön koulutusvastaava

Noomi.Saarenpaa@kymenhva.fi

040 536 5030

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat

Pasi Pöllänen

Koulutusylilääkäri

pasi.pollanen@kymenhva.fi

044 223 1413

Teija Raivisto

Tulosaluejohtaja/vastuuylihammaslääkäri

Suunterveydenhuolto

teija.raivisto@kymenhva.fi

040 187 3057

Pelastustoimen opiskelijat

Tero Vanhamaa

Pelastuspäällikkö

Pelastuspalvelut

tero.vanhamaa@kymenhva.fi

044 702 6320

Timo Kuossari

Pelastuspäällikkö

Turvallisuuspalvelut

timo.kuossari@kymenhva.fi

044 702 6221

Oppisopimuspaikkojen tiedustelut

Tove Forsström

Rekrytointipäällikkö

tove.forsstrom@kymenhva.fi

044 223 1919

Minna Rantala

Rekrytointikoordinaattori

minna.rantala@kymenhva.fi

040 489 8443

Asuntotiedustelut

Heidi Valjakka

Kiinteistösihteeri

heidi.valjakka@kymenhva.fi

044 583 5941

Takaisin ylös