Siirry sisältöön

Tätä uutista on päivitetty 21.5.2024. Lisätty tieto itseoikaisusta ja poistettu tieto, että aluehallitus tekee päätöksen palveluverkosta kesäkuussa.

Aluehallitus käsitteli 21.5.2024 ehdotusta itseoikaista tekemiään päätöksiä liittyen palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon. Päätökset tehtiin kokouksissa 12.12.2023 ja 7.5.2024.
Lue: Aluehallituksen päätöstiedote 21.5.2024
Lausuntopyyntöä asiasta jatketaan kuitenkin edelleen ja kaikki annettavat lausunnot otetaan huomioon uudessa valmistelussa.

Palvelulautakunta on esittänyt päätöksentekoa vaiheistettavaksi. Ensimmäisessä vaiheessa lakkautettaisiin Elimäen, Jaalan ja Miehikkälän terveysasemat. Lisäksi palvelulautakunta on esittänyt, että aluevaltuuston käsittelemä ja esittämä investointisuunnitelma kohdennetaan Kuusankosken uuteen sote-keskukseen. Myöhemmässä vaiheessa toteutettaisiin palveluverkon ne toimenpiteet, joihin vaaditaan vielä erilliset päätökset.

Vuoden 2023 käyntitilastojen perusteella yli puolet kaikista koko Kymenlaakson perusterveydenhuollon käynneistä kohdistuu kolmelle terveysasemalle: Ratamokeskukseen, Haminaan ja Karhulaan. Puolestaan asiakasmääriltään ja toiminnaltaan pienimmät ovat Elimäen, Jaalan ja Miehikkälän terveysasemat.

Eniten avosairaanhoidon fyysisiä asiointikäyntejä oli Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Eniten kasvua käynneissä oli Pyhtäällä.

Miehikkälän, Jaalan ja Elimäen terveyskeskuksien käyntimäärät ovat olleet laskussa vuodesta 2021 vuoteen 2023. Terveysasemakohtaista tarkastelua on kuitenkin vaikea tehdä suluista ja koronan aiheuttamista toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen.

Palvelurakennetta ja palveluverkkoa koskeva esitys lausuttavana toukokuun aikana

Palvelulautakunta valmisteli kokouksessaan 24.4.2024 palvelurakennetta ja palveluverkkoa koskevan esityksen aluehallitukselle, joka lähetti sen lausuntokierrokselle kokouksessaan 7.5.2024.

Lausunto lähetetään hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimille ja lautakunnille, Kymenlaakson kunnille, järjestöille sekä muille tarvittaville yhteistyötahoille. Lausuntoaika on 13.–27.5.2024 ja lausunnot toimitetaan Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamoon.

Takaisin ylös