Siirry sisältöön

Lähisuhdevallan ehkäisytyöryhmä

Kymenlaakson hyvinvointialueen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä toimii integraatiopalvelujen ohjauksessa, tiiviissä yhteistyössä Hyte-työn kanssa. Työryhmän tehtävänä on edistää lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamista ja tunnistamista sekä ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa alueellisten hyvinvointisuunnitelmien mukaisesti.

Ehkäisytyöryhmä vastaa väkivallan ehkäisyn toimintaohjelman laatimisesta ja sen toimenpiteiden toteuttamisesta. Työryhmään kuuluvat jäsenet tulevat hyvinvointialueen terveyden ja sairaanhoidon palveluista, sosiaalipalveluista, pelastustoimesta, sekä kunnista, poliisista, rikosuhripäivystyksestä, rikosseuraamuslaitoksesta, rikos- ja riita-asioiden sovittelusta ja järjestöistä.

Tukea väkivallan puheeksi ottamiseen

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on huolehdittava siitä, että lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ja altistuneet tunnistetaan ja he saavat nopeasti apua ja hoitoa väkivallan aiheuttamaan kriisiin. Vain hyvin harva kertoo väkivallasta oma-aloitteisesti, siksi ammattilaisten tehtävä on ottaa lähisuhdeväkivalta puheeksi.

Kertomisen esteenä voivat olla 

Hyvinvointialueella käynnissä olevan avainhenkilömallin pilotin keskiössä on ammattilaisten kouluttaminen tunnistamaan ja puuttumaan lähisuhdeväkivaltaan osana päivittäistä työtä. Tavoite on, että lähisuhdeväkivallasta kysyminen on systemaattista ja luonteva osa potilaan ja asiakkaan elämän tilanteen kartoitusta.

Lisätietoja

Olli Mikkonen

Projektikoordinaattori

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy

olli.mikkonen@kymenhva.fi

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kehittäminen on osa Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus -hanketta, osana Euroopan unionin rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Tietoa muualla verkossa

Takaisin ylös