Siirry sisältöön

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään monialaisessa yhteistyössä

Hyte-työ on kaikkien hallinnonalojen yhteistä, eri väestöryhmien voimavaroja vahvistavaa tukea ja toimintaa, jonka avulla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja ja edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Kymenlaakson hyvinvointialue koordinoi alueellista hyte- ja yhdyspintatyötä sekä hyvinvointikertomustyötä, joka valmistellaan yhteistyössä alueen kuntien, järjestöjen ja muiden hyte-toimijoiden kanssa. Ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistumisen myötä täsmentyivät alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta keskeisimmät haasteet ja samalla yhteiset hyten kehittämiskohteet ja toiminnan painopisteet.

Alueellinen hyvinvointikertomus

Kymenlaakson ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus on laadittu vuosille 2020–2025. Hyvinvointikertomustyössä on tunnistettu alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteita. Samalla on määritelty niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita alueelliset toimijat tekevät yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Hyvinvointikertomus on alueellisen hyte-työn johtamisen strateginen asiakirja ja työkalu, joka nostaa esille näkökulmia, joita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on otettava jatkossa alueellisesti huomioon. Samalla se linjaa alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation painopisteet sekä tavoitteet ja niiden toimeenpanon, joihin jokainen toimija voi omalta osaltaan sitoutua.

Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja linjaukset on laadittu yhteistyön tuloksena monialaisessa työryhmätyöskentelyssä. Alueelliset tavoitteet ovat muodostuneet tutkitusta tiedosta ja osallistavasta prosessista saatujen aineistojen yhdistämisen myötä. Kymenlaakson alueelliset hyten painopisteet ovat:

Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus

  1. elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen
  2. terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen
  3. elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä
  4. merkitykselliseen elämään

Hyte tarttuu hyvinvointihaasteisiin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jolla pyritään vastaamaan tunnistettuihin hyvinvointihaasteisiin ja asetettuihin tavoitteisiin siirtämällä toiminnan painopistettä kohti ennakoivempia palveluja. Tältä osin vastataan myös sote-uudistuksenkin tavoitteisiin: painopisteen siirtoon ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen.

Resursseja yhdistämällä sote-toimijat, kunnat ja järjestöt ovat kehittäneet monialaisena yhteistyönä muun muassa alueellisen elintapaohjauksen palvelutarjottimen (Elma) sekä ehkäisevän päihdetyön ja puheeksioton malleja. Tavoitteena on, että asiakkaan polku ennakoivissa palveluissa selkeytyy sekä kuntalaisille että ammattilaisille.

Kehittämistyön vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tarvitaan kaikki toimijat avoimeen sekä tasavertaiseen kehittämisyhteistyöhön. Saavutamme tavoitteet yhdessä tehden ja osallistuen. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa, mutta kaikilla sama yhteinen maali: hyvinvoiva Kymenlaakso.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta paitsi yksilöiden ja yhteisöjen jokapäiväisessä elämässä niin myös laajemmin yhteiskunnassa.

Väkivallan ehkäisy

Hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset ovat kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä ohjaavia strategisia asiakirjoja, joissa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet myös lähisuhdeväkivallan ehkäisyn osalta. Kymenlaakson hyvinvointisuunnitelman painopiste 3 käsittää lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tavoitteet ja toimenpiteet, joita maakunnallinen monialainen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä täydentää vuosittaisilla välitavoitteilla. Ehkäisytyöryhmä vastaa väkivallan ehkäisyn toimintaohjelman laatimisesta ja sen toimenpiteiden toteuttamisesta. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy koskettaa kaikkia ikäryhmiä.

Kehittämistyön vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tarvitaan kaikki toimijat avoimeen sekä tasavertaiseen kehittämisyhteistyöhön. Saavutamme tavoitteet yhdessä tehden ja osallistuen. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa, mutta kaikilla sama yhteinen maali: hyvinvoiva Kymenlaakso.

Elma auttaa! Kaipaatko vinkkejä vireämpään arkeen ja hyvinvointiin?

Hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviin kysymyksiin saat neuvoa Elmalta. Elintapaohjauksen palvelutarjotin Elma ja chatbot vastaavat kymenlaaksolaisten elintapoihin liittyviin haasteisiin ja kysymyksiin verkossa. Elma neuvoo, tarjoaa testausta, tietoa ja vinkkejä sekä ohjaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä ammattilaiseen.

Lisätietoja

Sanna Koste

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö

sanna.koste@kymenhva.fi

Juha Kinnunen

Kehittämiskoordinaattori

Ehkäisevä päihdetyö

juha.kinnunen@kymenhva.fi

0404863376

Takaisin ylös