Siirry sisältöön

Turvallisuusviestintä Kymenlaaksossa

Turvallisuusviestinnällä pyritään lisäämään alueen asukkaiden ja toiminnanharjoittajien tietoisuutta onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja opettamaan taitoja erilaisten onnettomuustyyppien, kuten tulipalojen ennaltaehkäisyyn erilaisissa kohteissa. Turvallisuusviestinnän keinoin tavoitetaan vuosittain Kymenlaaksossa laaja-alaisesti väestöä aina vauvasta vaariin ja hoitolaitosten henkilökunnasta alueen teollisuuden toiminnanharjoittajiin.

Ohjauksen, neuvonnan ja turvallisuusviestinnän tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan ja asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa, sekä seurausten rajoittamisessa.

Kymenlaakson pelastuslaitos osallistuu vuosittain alueellisen turvallisuusviestinnän lisäksi valtakunnallisiin kampanjoihin, kuten yleiseen hätänumeropäivä 112-päivään sekä NouHätä!-kampanjaan. Lisäksi alueellista sidosryhmäyhteistyötä tehdään muun muassa Liikenneturvan ja Poliisin kanssa vuosittaisissa Punainen Liitu -kampanjan esityksissä. Sosiaalisen median eri kanavia käytetään aktiivisesti turvallisuusviestinnän keinoina.

Alueellista turvallisuusviestintää toteutetaan turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti ja tärkeimpiä kohderyhmiä ovat alueen asukkaat, varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunta ja oppilaat, sekä hoitolaitosten henkilökunta. Kymenlaakson pelastuslaitos järjestää edellä mainituille tahoille muun muassa turvallisuuskävelyjä, paloturvallisuusluentoja, alkusammutuskoulutusta ja poistumisharjoituksia.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijoiden lisäksi turvallisuusviestintää suorittavat Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry sekä alueen sopimuspalokunnat.

Ota yhteyttä

Eero Valojää

Paloinsinööri

Turvallisuusviestintä

eero.valojaa@kymenhva.fi

044 702 6311

Takaisin ylös