Siirry sisältöön

Kokouksen asioina ovat muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluverkko ja palvelurakenne ja hyvinvointialuejohtajan virkavaalin vahvistaminen.

Lisäksi aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelujen asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluverkko ja palvelurakenne

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelman yhtenä teemana on palvelurakenteen ja palveluverkon tahtotila ja tästä johdetut toimenpiteet. Syksyn 2023 aikana on valmisteltu ehdotus toimenpiteistä, joiden avulla palveluverkkoa kehitetään tuottavuuden parantamiseksi ja väestön ikääntymiseen vastaamiseksi.

Lisäksi sote-keskusten palveluverkon kehittämiseksi on laadittu kolme vaihtoehtoista mallia toteuttamaan hyvinvointialueen strategian tavoitteita tarpeenmukaisista ja vaikuttavista palveluista huomioiden talouden tasapaino ja hyvinvoiva henkilöstö. Vaihtoehtoiset mallit ovat nykyinen hajautettu malli, alueellinen malli ja keskitetty malli. Eri vaihtoehdoissa on painotettu eri tavoin saatavuutta ja palvelun saavutettavuutta. Palveluverkon vaihtoehtojen vaikutukset ovat samanlaisia, mutta ne eroavat voimakkuudeltaan kaikissa vaihtoehdoissa.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus hyväksyy palvelurakenteen ja palveluverkon asian esittelytekstissä luetellut toimenpiteet, hyväksyy jatkokehitykseen keskitetyn mallin ja lähettää fyysisen palveluverkon muutosvalmistelun palvelulautakunnalle.

Hyvinvointialuejohtajan virkavaalin vahvistaminen

Aluevaltuusto päätti 22.6.2022 valita hyvinvointialuejohtajan virkaan Harri Hagmanin, joka ilmoitti ottavansa viran vastaan 1.9.2022. Aluevaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa aluehallitus. Päätös ei ole saanut lainvoimaa, joten virkavaalia ei ole vahvistettu.

Virkavalinnasta tehtiin yksi aluevalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 22.2.2023. Asiasta haettiin valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 28.11.2023.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus vahvistaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin ja toteaa päätöksen saaneen lainvoiman.

Takaisin ylös