Siirry sisältöön

Kokouksessa käsiteltiin Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluverkkoa ja palvelurakennetta. Aluehallitus myös esitti aluevaltuustolle hyväksyttäväksi terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelujen asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluverkko ja palvelurakenne

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelman yhtenä teemana on palvelurakenteen ja palveluverkon tahtotila ja tästä johdetut toimenpiteet. Syksyn 2023 aikana on valmisteltu ehdotus toimenpiteistä, joiden avulla palveluverkkoa kehitetään tuottavuuden parantamiseksi ja väestön ikääntymiseen vastaamiseksi.

Sote-keskusten palveluverkon kehittämiseksi on laadittu kolme vaihtoehtoista mallia toteuttamaan hyvinvointialueen strategian tavoitteita tarpeenmukaisista ja vaikuttavista palveluista huomioiden talouden tasapaino ja hyvinvoiva henkilöstö. Vaihtoehtoiset mallit ovat nykyinen hajautettu malli (vaihtoehto 1), alueellinen malli (vaihtoehto 2) ja keskitetty malli (vaihtoehto 3). Eri vaihtoehdoissa on painotettu eri tavoin saatavuutta ja palvelun saavutettavuutta. Palveluverkon vaihtoehtojen vaikutukset ovat samanlaisia, mutta ne eroavat voimakkuudeltaan kaikissa vaihtoehdoissa.

Pohjaesityksessä aluehallitukselle ehdotettiin, että aluehallitus hyväksyy palvelurakenteen ja palveluverkon asian esittelytekstissä luetellut toimenpiteet, hyväksyy jatkokehitykseen keskitetyn mallin (vaihtoehto 3) ja lähettää fyysisen palveluverkon muutosvalmistelun palvelulautakunnalle.

Nina Brask teki muutosesityksen, jonka mukaan aluehallitus hyväksyy jatkovalmistelun pohjaksi alueellisen mallin eli vaihtoehdon 2. Lisäksi kaikki tulosalueet tulee huomioida jatkovalmistelussa ja jatkovalmistelua varten perustetaan poliittinen ohjausryhmä turvaamaan vuoropuhelu palveluverkkoon kohdistuvasta valmistelutilanteesta erikseen sovittavalla tavalla.

Aluehallitus äänesti asiasta ja äänin 13-0 muutosesitys tuli aluehallituksen päätökseksi.

Lisäksi Mikko Jaanu teki muutosesityksen vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotuksen ensimmäiseen kohtaan ja hallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Hyvinvointialuejohtajan virkavaalin vahvistaminen

Aluevaltuusto päätti 22.6.2022 valita hyvinvointialuejohtajan virkaan Harri Hagmanin, joka ilmoitti ottavansa viran vastaan 1.9.2022. Aluevaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa aluehallitus.

Virkavalinnasta tehtiin yksi aluevalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 22.2.2023. Asiasta haettiin valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 28.11.2023.

Aluehallitus vahvisti hyvinvointialuejohtajan virkavaalin ja totesi päätöksen saaneen lainvoiman.

Takaisin ylös