Siirry sisältöön

Masentaako, ahdistaako, onko mieli matala tai mietityttääkö oma alkoholin käyttö? Käy täyttämässä Terapianavigaattori (siirryt toiseen palveluun) ja tämän jälkeen varaa aika sairaanhoitajan vastaanotolla sähköisen ajanvarauksen kautta.

Terapianavigaattori on ollut käytössä Kymenlaakson hyvinvointialueen mielenterveyspalveluissa, nyt palvelu laajenee myös matalan kynnyksen palveluksi terveysasemille. Terapianavigaattori on digitaalinen työväline joka auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään asiakkaan tilannetta sekä ohjaamaan parhaimman hoitomuodon tai avun äärelle.

Hoitoon hakeutuva asiakas vastaa ennen ammattilaisen tapaamista Terapianavigaattorin kysymyksiin anonyymisti ja itsenäisesti verkossa. Kysymykset kartoittavat asiakkaan oireita, tilannetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita. Terapianavigaattori koostaa vastauksista yhteenvedon, jonka asiakas ja ammattilainen käyvät yhdessä vastaanotolla läpi. Terapianavigaattori auttaa ammattilaista ja asiakasta yhdessä arvioimaan parhaimman tuen muodon asiakkaan tilanteeseen sekä sen, tarvitaanko tilanteessa tarkempaa hoidon tarpeen arviota.

Lievempiin mielenterveyden pulmatilanteisiin voidaan hyödyntää esimerkiksi ohjattua omahoitoa. Ohjattu omahoito voidaan toteuttaa lähi- tai etävastaanotolla 1-3 käyntikerran hoitona. Etävastaanotolle voi osallistua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä.

Ohjattu omahoito perustuu Mielenterveystalo.fi -palvelun omahoito-ohjelmiin: masennus, ahdistus, paniikki, päihdeongelmat ja haastavat elämäntilanteet (ero, taloudellinen ahdinko). Ohjatussa omahoidossa yhdistyvät asiakkaan itsenäinen työskentely sekä ammattilaisen tuki ja ohjaus. 

Toimintamalli on kehitetty osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Euroopan Unionin logo ja teksti: EU:n rahoittama.
Takaisin ylös