Siirry sisältöön

Ennen työsuhteesi alkua tai heti sen alussa

Ennen työsuhteesi alkamista toimitat Kymenlaakson hyvinvointialueelle henkilötietolomakkeen sekä tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitosopimuksen. Sovi esihenkilösi kanssa lomakkeiden toimittamisesta.

Työsuhteesi käytännöt

Kun aloitat meillä uutena työntekijänä, tarvitsemme sinulta työsopimustasi ja palkanmaksua varten erilaisia tietoja. Tässä sinulle muistilista tarvittavista dokumenteista:

Tilaa varmennekortti

Meillä on käytössä henkilöstökortti (toimi-/varmennekortti), joka liittyy eReseptiin, nopeaan kertakirjautumiseen, tunnistautumiseen sekä työajan seurantaan.

Kortin saa RA-palvelupisteestä. RA-pisteet sijaitsevat Kotkassa ja Kouvolassa. RA-pisteessä saa otettua valokuvan henkilöstökorttiin ja Microsoft-tilin kuvakkeeseen. RA-pisteessä laitetaan käyttäjätunnukset kortille ja opastetaan kortin käytössä. Korttiongelmissa voit ottaa yhteyttä RA-pisteeseen.

Miten käytännössä kortin tilaaminen etenee?

Esihenkilö tilaa tarvitsemasi käyttäjätunnukset tunnushallinnasta. Voit itse varata ajan RA-pisteelle.

RA-pisteellä tehdään sinulle varmennekorttitilaus ja valokuvaus. Kortin tulo kestää noin kaksi viikkoa. RA-pisteellä henkilöllisyys on todistettava aina voimassa olevalla passilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla. Kortintilauksen yhteydessä ohjeistetaan kortin käyttöönotto.

Työhöntulotarkastus ja työterveyshuolto

Me Kymenlaakson hyvinvointialueella haluamme huolehtia työ- ja toimintakyvystäsi työurasi kaikissa vaiheissa. Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö, ja sen soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyspalveluja.

Tavoitteena on yhteistoimin edistää:

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa Pihlajalinna.

Työsuhteen alussa kaikille uusille, yli kolmen kuukauden työsuhteeseen tuleville työntekijöille tehdään työterveyshuollon toimesta työhöntulotarkastus.

Työhöntulotarkastus on tehtävä koeaikana ja se on kaksivaiheinen:

Työhöntulotarkastuksen molemmat vaiheet voi tehdä samalla käyntikerralla.

Huolehdithan myös, että rokotussuojasi on kunnossa.

Lisätietoja työterveyspalveluista löydät hyvinvointialueen intrasta.

Työterveyden ajanvaraus

Työterveyteen voit varata ajan puhelimitse

Tuletko sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävään?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön aloittaessa meillä noudatamme seuraavia käytäntöjä.

Ammatinharjoittamisoikeudet

Tarkistamme ammatinharjoittamisoikeutesi JulkiTerhikistä/JulkiSuosikista.

Lääkehoidon luvat

Hoito- ja hoivatyöhön osallistuvien on osoitettava lääkehoidon osaamisensa palveluyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti kahden kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Työyksikkösi esihenkilö vastaa siitä, että lääkehoito-osaamisesi todetaan riittäväksi työhön tulosi jälkeen. Hän ohjaa sinut tarvittaessa lääkehoidon täydennyskoulutuksiin.

Laiteturvallisuus

Jokaisella terveydenhuollon laitteita käyttävällä tulee olla turvallisen käytön vaatima koulutus ja kokemus (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista/ 629/2010/24§). Laiteturvallisuuteen sisältyvät verkkokurssit, niiden suorittaminen ja osaamisen varmistaminen tehdään kunkin palveluyksikön suunnitelman mukaisesti.

Tutustu Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut toimivat ammattilaisen apuna hoitotilanteissa. Ne varmistavat, että saamme potilaasta tarvittavat tiedot sujuvasti ja turvallisesti.

Tutustu Kanta-palveluihin, vaikka työtehtävääsi ei liittyisikään potilastietojen käsittelyä.

Kymenlaakson hyvinvointialue työyhteisönä

Hyvin toimiva, arvostava työyhteisö tukee työhyvinvointia ja lisää työnteon mielekkyyttä. Laitetaan kaikki yhdessä hyvä kiertämään, kohdellaan toisiamme arvostavasti ja ystävällisesti. Se lisää hyvinvointia kollektiivisesti ja näkyy ulospäin myös asiakkaillemme. Jokainen meistä pystyy huomioimaan toisia ja vaikuttamaan omalla asenteellaan ja käyttäytymisellään työilmapiiriin.

Pieniä, mutta tärkeitä hyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat, että:

Savuton työpaikka

Vaalimme terveyttä ja hyvinvointia työssämme. Olemme savuton työympäristö ja kannustamme kaikkia työntekijöitämme savuttomuuteen.

Savuton työpaikka tarkoittaa, että:

Tiesitkö, että suurin osa suomalaisista jo asuu savuttomuuspäätöksen tehneissä kunnissa?

Kehittyvä työyhteisö

Osaava ja uudistumiskykyinen sekä työhönsä sitoutunut henkilöstö varmistaa, että pystymme tuottamaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluita maakuntamme asukkaille.

Isona organisaationa Kymenlaakson hyvinvointialueella on mahdollisuus tarjota henkilöstölleen monipuoliset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ja tukea ja kannustaa urakehitykseen.

Huolehdimme, että saat mahdollisuuksia osaamisesi kehittämiseen esimerkiksi

Takaisin ylös