Siirry sisältöön

Kokouksen asioina ovat muun muassa yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulos ja uusien yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella sekä poliittisen ohjausryhmän perustaminen ja jäsenten nimeäminen palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelulle. Lisäksi aluehallitus käsittelee omaishoidon tuen palkkioiden määrät ja sijaishoitajille maksettavat palkkiot vuonna 2024.

Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulos ja uusien yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen

Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut käytiin 6.11.–18.12.2023. Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena tiedossa ei lähtökohtaisesti ole henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. Joidenkin henkilöiden kohdalla päätökset vaikuttavat työtehtäviin tai työskentelypaikkaan. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin laajasti ja myös etupainotteisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen kehitystarpeita ja -näkymiä tuleville vuosille.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus merkitsee tiedoksi käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksen ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan, henkilöstöjohtajan ja strategia- ja integraatiopalvelujen toimialajohtajan käynnistämään uudet yhteistoimintaneuvottelut.

Poliittisen ohjausryhmän perustaminen ja jäsenten nimeäminen palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelulle

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 12.12.2023 Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelurakennetta ja palveluverkkoa. Aluehallitus myös päätti, että palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelulle perustetaan poliittinen ohjausryhmä turvaamaan vuoropuhelu palveluverkkoon kohdistuvasta valmistelutilanteesta erikseen sovittavalla tavalla.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus perustaa poliittisen ohjausryhmän palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelulle ja nimeää ohjausryhmään palvelulautakunnan puheenjohtajan lisäksi seitsemän edustajaa aluehallituksen pöydän ympärillä olevista puolueista ja virkamiesjohdosta kaksi edustajaa.

Omaishoidon tuen palkkioiden määrät ja sijaishoitajille maksettavat palkkiot 2024

Omaishoidon tuen palkkioita tarkastetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2024 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 5,07 prosentin korotusta vuoteen 2023 verrattuna. Korotus tehdään myös omaishoitona järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus hyväksyy omaishoidontuen palkkioiden määrät ja sijaishoitajille maksettavat palkkiot vuodelle 2024 esityslistan mukaisesti.

Takaisin ylös