Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu 24.1. Haminassa. Kokouksessa on esillä muun muassa hyvinvointialueen viestinnän periaatteet ja viestintäohjelma, hyvinvointialueen kieliohjelma sekä aluehallituksen jäsenen vaalikelpoisuus. Lisäksi asioina ovat Hyvil Oy:n osakkeiden merkitseminen ja tuottavuusohjelman alustava suunnitelma ja aikataulutus.

Kymenlaakson hyvinvointialueen yleiset viestintäperiaatteet ja viestintäohjelma vuosille 2023–2025

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu yleiset periaatteet, jotka toimivat perustana kaikelle hyvinvointialueen viestinnälle. Periaatteet huomioidaan ohjaavina myös silloin, kun viestintää kehitetään ja muutetaan toimintaympäristön tuomien muutosten myötä.

Viestintäperiaatteiden lisäksi hyvinvointialueelle on laadittu viestintäohjelma vuosille 2023–2025. Viestintäohjelma pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan ja vuonna 2022 toteutettuun brändityöhön.

Aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kymenlaakson hyvinvointialueen viestinnän yleiset periaatteet ja viestintäohjelman.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kieliohjelma

Kymenlaakson hyvinvointialue on kaksikielinen ja sen velvollisuus on huolehtia suomenkielisten ja ruotsinkielisten oikeuksien toteutumisesta kaikissa asioissa hyvinvointialueen palvelualueilla.

Kieliohjelman tavoite on tukea koko henkilöstöä ruohonjuuritasolta ylimpään johtoon asti strukturoidusti ja systemaattisesti lainsäädännön asettamien kielellisten oikeuksien saavuttamiseksi.

Aluehallitus käsittelee esitettäväksi aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueelle laaditun kieliohjelman.

Aluehallituksen jäsenen vaalikelpoisuus

Valtiovarainministeriön mukaan hyvinvointialueen palveluksessa olevien henkilöiden vaalikelpoisuuteen vaikuttaa hyvinvointialueen organisaatiorakenne. Jos aluehallituksessa on jäsenenä henkilö, joka siirtyy 1.1.2023 palvelussuhteeseen, jossa hän on välittömästi aluehallituksen alaisena, hän menettää vaalikelpoisuutensa. Kymenlaakson hyvinvointialueen vahvistetun organisaation ja hallintosäännön mukaan kaikki palveluksessa olevat viranhaltijat ja työntekijät toimivat välittömästi aluehallituksen alaisuudessa.

Aluehallitus käsittelee esitettäväksi aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa hyvinvointialuelain 83 §:n mukaisesti 1.1.2023 hyvinvointialueelle palvelukseen siirtyneen ja palveluksessa olevan aluehallituksen jäsenen Jari Larikan menettäneen vaalikelpoisuutensa aluehallituksen jäsenyyteen ja valitsee aluehallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi aluehallitus käsittelee esitettäväksi aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää eron Minna Suomelle aluehallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee aluehallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Takaisin ylös