Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 9.5.2023 Kotkassa. Kokouksen asioina ovat muun muassa psykiatrian poliklinikoiden erikoislääkäripalvelujen kilpailutus, Helmi-työhönvalmennusyksiköiden liikkeenluovutus ja Kymenlaakson hyvinvointialueen ja HUS-diagnostiikkakeskuksen yhteistoimintasopimus.

Psykiatrian poliklinikoiden erikoislääkäripalvelujen kilpailutuksen käynnistäminen

Hyvinvointialueen aikuispsykiatrian poliklinikoiden erikoislääkäripalvelut on tällä hetkellä järjestetty ostopalvelusopimuksella, jonka puitteissa järjestetään Haminan ja Kotkan psykiatrian poliklinikoiden erikoislääkäripalvelut. Nykyinen ostopalvelusopimus päättyy 31.12.2023.

Valtakunnallisesti psykiatrian alan lääkäritilanne on erittäin vaikea. Kymenlaakson psykiatrian poliklinikoille ei ole kyetty rekrytoimaan virkasuhteeseen tulevia erikoislääkäreitä, eikä nykyisen palvelusopimuksen päättyessä ole todennäköistä, että tilanne olennaisesti muuttuisi. Esitettävällä uudella kilpailutuksella pyritään turvaamaan hoidon vakaa saatavuus ja laatu.

Aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy Etelä-Kymenlaakson psykiatrian poliklinikoiden erikoislääkäripalvelun palvelukuvauksen ja käynnistää psykiatripalvelun kilpailutuksen.

Helmi-työhönvalmennusyksiköt

Kymenlaakson hyvinvointialue on vastannut Helmi Fresh ja Helmi Autopesula -työhönvalmennusyksiköistä. Yksiköiden toiminta ei kuulu hyvinvointialueiden lakimääräisiin tehtäviin, vaan on lähempänä markkinaehtoista toimintaa, minkä vuoksi lain mukaan sen toiminta on erotettava muusta hyvinvointialueen toiminnasta esimerkiksi yhtiöittämällä. Toiminta on myös taloudellisesti kallista verrattuna ostopalvelutoimintaan.

Aluehallitukselle esitetään, että se päättää Helmi-työhönvalmennusyksiköiden myymistä kokonaisuutena liikkeenluovutuksella toiminnasta kiinnostuneelle taholle.

Kymenlaakson hyvinvointialueen ja HUS-diagnostiikkakeskuksen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

HUS-diagnostiikkakeskus on tuottanut Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle kaikki diagnostiset palvelut, ja palvelut jatkuvat Kymenlaakson hyvinvointialueen aloitettua toimintansa. Sopimukset on laadittu alun perin sairaanhoitopiirin (Carea) ja Hus-kuvantamisen ja Huslabin kesken. Esitettävällä uudella yhteistyösopimuksella sopimustilanne päivitetään hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeiseen tilanteeseen.

Aluehallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Kymenlaakson hyvinvointialueen ja HUS-diagnostiikkakeskuksen yhteistoimintasopimuksen.

Takaisin ylös