Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui tiistaina 28.3.2023 Kotkassa. Kokouksen asioina olivat muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätös 2022 ja Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020–2025. Lisäksi aluehallitus käsitteli lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien hankinnan käynnistämisen. Helmi-työhönvalmennusyksikkö poistettiin esityslistalta ja se viedään yt-toimikuntaan tarkennettavaksi.  

Hyvinvointialueen tilinpäätös 2022 

Aluehallitus esittää hyvinvointialueen aluevaltuustolle, että tilikauden 2022 ylijäämä 0,00 euroa ei aiheuta kirjauksia taseen tilikauden yli-/alijäämään, allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen hyvinvointialueen aluevaltuuston käsiteltäväksi. 

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 9.3.2023 käsitellyt ja osaltaan hyväksynyt ”Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja – suunnitelma 2020–2025” -asiakirjaan tehdyt tekniset päivitykset. 

Aluehallitus päättää antaa ”Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja suunnitelma 2020–2025” -asiakirjan aluevaltuuston hyväksyttäväksi. 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman käsittelyn yhteydessä aluehallitus nosti esille, että hallitus odottaa saavansa mahdollisimman pian nähtäväkseen valmisteilla olevan osallisuusohjelman tilanteen ja valmistelun aikataulun. Lisäksi hallitus totesi, että osallisuusohjelman valmistelussa on vielä lisättävä eri sidosryhmien osallistumista. 

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden tukitoimien kilpailutus 

Aluehallitus päätti hyväksyä lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien kilpailutuksen käynnistämisen.

Takaisin ylös