Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 7.3. Pyhtäällä. Kokouksen asioina olivat muun muassa ikääntyneiden asumispalvelujen hankinta, isotooppitoiminta Kymenlaakson hyvinvointialueella ja yksilöjaostoon uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen. Lisäksi aluehallitus käsitteli vuoden 2022 Kymsoten tilinpäätöksen.

Ikääntyneiden asumispalvelujen hankinta

Hankinnan kohteena ovat ikääntyneille yli 65-vuotiaille tarkoitetut sosiaalihuoltolakiin perustuvat yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut.

Aluehallitus hyväksyi ikääntyneiden asumispalvelujen hankinnan 1.4.2023 alkaen esityslistassa esitytetyn mukaisesti. Aluehallitus nostaa kattohinnoittelua ja julkaisee rinnakkaisen tarjouspyynnön mahdollisimman pian seuraavissa luokissa: yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Isotooppitoiminta Kymenlaakson hyvinvointialueella

Hus-diagnostiikka ilmoitti marraskuussa 2022, että se keskeyttää isotooppilääketieteen palvelujen tuottamisen Kymenlaakson keskussairaalassa alkuvuonna 2023.

Aluehallitus hyväksyi esityksen isotooppitoiminnan ottamisesta hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi, ja valtuuttaa terveyden ja sairaanhoidon tulosalueen viranhaltijat jatkamaan ja toteuttamaan toiminnanmuutoksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Aluehallituksen päätös on ehdollinen, edellyttäen, että aluevaltuusto ja ministeriö hyväksyvät vuoden 2023 investointisuunnitelman muutoksen tältä osin.

Kymsoten tilinpäätös 2022

Hyvinvointialueita koskevan voimaanpainolain mukaisesti Kymsoten neljännen ja viimeisen tilinpäätöksen käsittelee Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus ja aluevaltuusto. 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle tilikauden 2022 ylijäämän siirtämisestä taseen tilikauden yli-/alijäämään, allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätös saatetaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen hyvinvointialueen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Takaisin ylös