Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaavapalvelua hoitava Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy on toimittanut hyvinvointialueelle sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan selvitykset vuodelta 2023.

Vuonna 2023 voimassa olleessa laissa nimikkeet olivat sosiaaliasiamies ja potilasasiamies, joten vuotta 2023 koskevassa selvityksessä käytetään näitä nimikkeitä. Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen uuden lain myötä nimikkeet ovat sosiaaliasiavastaava ja potilasasiavastaava.

Sosiaaliasiamiehellä oli vuoden 2023 aikana 216 asiatapahtumaa. Eniten yhteydenottoja tuli lapsiperheiden, lastensuojelun ja perheoikeudellisten palvelujen kokonaisuudesta, iäkkäiden palveluista ja vammaispalveluista. Tavallisin yhteydenoton syy liittyi asiakkaan palvelun toteuttamiseen, puutteisiin asiakkaan kuulemisessa palveluja suunniteltaessa tai epäkohtiin viranhaltijan päätöksenteossa. Myös kokemus huonosta kohtelusta oli usein yhteydenoton aiheena.

Potilasasiamiehillä oli vuoden 2023 aikana 1120 asiatapahtumaa. Yhteydenotot painottuivat erikoissairaanhoitoon ja koskivat eniten Kymenlaakson keskussairaalaa, Ratamokeskusta sekä terveysasemia. Yhteydenoton aiheena oli useimmiten edelleen hoidon toteuttaminen, potilasvahinkoepäily sekä hoitoon pääsy ja jonotus.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se merkitsee selvityksen tiedoksi.

Takaisin ylös