Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen tiistaina 13.6.2023 pidetyn kokouksen asioina olivat muun muassa hyvinvointialueen tuottavuusohjelma ja lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien hankinnan käynnistämisen.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen osavuosikatsauksen. 

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelma

Tuottavuusohjelman tavoitteena on valtuuston joulukuussa 2022 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti saavuttaa tasapainoinen talous vuonna 2025. Ohjelman vuosittainen taloudellinen vaikutus 2023–2025 on sidottu vuosikatteeseen. 

Aluehallitus hyväksyi osaltaan Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelman vuosille 2023–2025 ja esittää ohjelman aluevaltuuston hyväksyttäväksi. 

Aluehallitus lähettää tuottavuusohjelman palvelu-, turvallisuus- ja hyte-lautakuntaan, henkilöstöjaostoon ja vaikuttamistoimielimiin kommentoitavaksi. Aluehallitus pyytää kommentteja 30.9.2023 mennessä ja käsittelee kommentit koostetusti ja täydentää ohjelmaa tarvittaessa. 

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien hankinnan käynnistäminen 1.8.2023 alkavalle sopimuskaudelle 

Hankinnan kohteena on lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien hankinta Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Nykyinen puitesopimus päättyy 31.7.2023. 

Aluehallitus hankkii lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien palvelut ja valitsee palveluntuottajat luokissa 1–7 pykälätekstissä esitetyn mukaisesti sekä keskeyttää luokan 8 hankinta ja julkaista uusi tarjouspyyntö. 

Aluehallitus päätti, että dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisten tarjouskilpailujen hankintapäätökset voidaan jatkossa tehdä viranhaltijapäätöksellä. 

Takaisin ylös