Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Valtion rahoitus vuodelle 2024 on 828,5 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintatuottoja talousarvioon on arvioitu noin 116,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut vuodelle 2024 ovat noin 1 miljardia euroa, joista suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut noin 432,8 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 445,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen ennakoidaan nousevan noin 8 prosenttia vuoden 2023 tilinpäätösennusteesta, sekä vastaavasti palveluiden ostojen noin 5 prosenttia. Tilikauden tuloksen 2024 arvioidaan olevan noin 65 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.

Asumispalveluiden valintaan liittyvät menettelytavat

Asumispalveluiden valintaan liittyvän menettelytavan kuvauksen tarkoituksena on selkiyttää ikääntyneiden sekä muiden erityisryhmien, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja vammaispalvelun asiakkaiden ohjautumista asumispalveluihin.

Aluehallitus hyväksyi asumispalveluiden valintaan liittyvät menettelytavat esittelytekstin mukaisesti.

Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymenlaakson kuntien strateginen yhteistyösopimus

Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymenlaakson kuntien strategisella yhteistyösopimuksella sovitaan puitteet osapuolten väliselle yhteistyölle.

Aluehallitus hyväksyi Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymenlaakson kuntien strategisen yhteistyösopimuksen ja valtuutti vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Takaisin ylös