Siirry sisältöön

Kokouksen asioina olivat muun muassa Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjauksen investointisuunnitelman 2023–2025 mukainen toteutus, alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti, vaikeavammaisten asumispalveluiden kilpailutuksen käynnistäminen ja maakunnallisten sote-henkilökuljetuspalveluiden hankintapäätös.

Keskussairaalan peruskorjauksen investointisuunnitelman 2023–2025 mukainen toteutus

Aluevaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisen Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjauksen rakennushankkeen käynnistäminen on tullut ajankohtaiseksi. Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy eli Kymen Tuki on kilpailuttanut keskussairaalan perusparannushankkeen. Kymen Tuen hallitus on kokouksessaan 25.1.2024 hyväksynyt kilpailutuksen perusteella tehdyn urakoitsijavalinnan ja projektinjohtourakan käynnistämisen.

Aluehallitus päätti aluevaltuuston investointisuunnitelmapäätöksen sekä Kymen Tuen ja hyvinvointialueen keskinäisen puitesopimuksen nojalla antaa Kymen Tuelle toimeksiannon keskussairaalan peruskorjauksen investointihankkeen edistämiselle esitetyn hinta-arvion mukaisesti.

Alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023

Hyvinvointialue valmistelee valtuustokausittain alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumasta on raportoitava vuosittain päätöksenteon yhteydessä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on osaltaan hyväksynyt vuosiraportin.

Aluehallitus päätti osaltaan hyväksyä alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2023 ja lähettää sen edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Vaikeavammaisten asumispalveluiden kilpailutuksen käynnistäminen

Kymenlaakson hyvinvointialue on lisännyt omana toimintana tuotettuja vaikeavammaisten asumisen palveluita. Lisäksi hyvinvointialue ostaa palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Vammaisten asumispalveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen asumispalveluiden tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Kymenlaakson hyvinvointialue vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelusta ja järjestämisestä.

Aluehallitus päätti käynnistää hankinnan esityslistalla esitetyn ja hankintamenettelyn kuvauksen mukaisesti.

Hankintapäätös Kymenlaakson maakunnallisista sote-henkilökuljetuspalveluista

Hankinnan kohteena ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen tarvitsemat henkilökuljetuspalvelut. Hankinnan tavoitteena on muun muassa sote-henkilökuljetuspalveluiden tehokas ja oikea-aikainen toiminta sekä palveluiden käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Tavoitteena on myös turvata kaikkien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden yhdenvertainen, luotettava ja toimiva mahdollisuus lakisääteisiin asiointimatkoihin sekä säännöllisiin työ- ja opiskelumatkoihin heille myönnettyjen matkaoikeuksien mukaisesti.

Aluehallitus päätti tehdä hankintapäätöksen sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään järjestelmän sisäisten tarjouspyyntöjen hankintapäätökset ja allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Takaisin ylös