Siirry sisältöön

Kokouksen asioina olivat muun muassa yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulos ja uusien yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella sekä poliittisen ohjausryhmän perustaminen ja jäsenten nimeäminen palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelulle. Lisäksi aluehallitus käsitteli omaishoidon tuen palkkioiden määrät ja sijaishoitajille maksettavat palkkiot vuonna 2024.

Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulos ja uusien yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen

Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut käytiin 6.11.–18.12.2023. Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena tiedossa ei lähtökohtaisesti ole henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. Joidenkin henkilöiden kohdalla päätökset vaikuttavat työtehtäviin tai työskentelypaikkaan. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin laajasti ja myös etupainotteisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen kehitystarpeita ja -näkymiä tuleville vuosille.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksen ja valtuutti hyvinvointialuejohtajan, henkilöstöjohtajan ja strategia- ja integraatiopalvelujen toimialajohtajan käynnistämään uudet yhteistoimintaneuvottelut.

Lisäksi aluehallitus päätti, että tulevien muutosneuvotteluiden yhteydessä aluehallitukselle tulee antaa tilannekuva muutosneuvotteluiden keskeisistä toimenpiteistä.

Poliittisen ohjausryhmän perustaminen ja jäsenten nimeäminen palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelulle

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 12.12.2023 Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelurakennetta ja palveluverkkoa. Aluehallitus myös päätti, että palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelulle perustetaan poliittinen ohjausryhmä turvaamaan vuoropuhelu palveluverkkoon kohdistuvasta valmistelutilanteesta erikseen sovittavalla tavalla.

Aluehallitus nimesi ohjausryhmän jäseniksi palvelulautakunnan puheenjohtaja Johanna Hasun, Nina Braskin, Mikko Jaanun, Tapio Karvosen, Riikka Turusen, Jenni Aikion ja Joona Mielosen. Viranhaltijoista ohjausryhmään nimettiin hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman ja toimialajohtaja Lauri Lehto.

Omaishoidon tuen palkkioiden määrät ja sijaishoitajille maksettavat palkkiot 2024

Omaishoidon tuen palkkioita tarkastetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2024 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 5,07 prosentin korotusta vuoteen 2023 verrattuna. Korotus tehdään myös omaishoitona järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Aluehallitus hyväksyi omaishoidontuen palkkioiden määrät ja sijaishoitajille maksettavat palkkiot vuodelle 2024 esityslistan mukaisesti.

Takaisin ylös