Siirry sisältöön

Kyselyssä otettiin selvää potilaiden näkemyksistä tämänhetkisestä osteoporoosin hoidosta Suomessa. Kyselyyn vastasi 1242 henkilöä. Kyselyn raportin lähtökohtana on Lääkäriseura Duodecimin vuonna 2020 julkaisema Osteoporoosi Käypä hoito -suositus.

Raportin kuuden eri osa-alueen osalta tehdyssä arviossa Kymenlaakso oli kaikkien osa-alueiden osalta ainoana alueena keskiarvon yläpuolella. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta kouluarvosanaa saamalleen hoidolle. Parhaan arvosanan sai hyvinvointialueista Kymenlaakso: 32 % vastaajista arvioi saamansa hoidon 9–10 arvoiseksi, ja vain 4 % antoi hoidon arvosanaksi 4.

Raportista käy ilmi, että Kymenlaaksossa oli saatu eniten ohjausta riittävän kalsiumin saannin turvaamiseksi (79 %) ja D-vitamiinitaso oli mitattu useimmin (79 %) kuin muilla alueilla. Suurin osa vastaajista oli saanut ohjausta kaatumisen ehkäisemiseksi ja/tai kodin turvallisuuden tarkistamiseksi Kymenlaaksossa (47 %). Lisäksi Kymenlaaksossa annettiin keskimääräistä enemmän ohjausta liikuntaan (49 %) ja tietoa suun terveyden ja hampaiden hoidon merkityksestä osana hoitoa (76 %). Tilastollisesti merkittävästi useimmin vastaajat oli ohjattu hammastarkastukseen Kymenlaaksossa (70 %).

Kyselyyn vastanneista 60 % kertoi, että hänelle oli diagnoosin saamisen yhteydessä kerrottu, mitä osteoporoosi tarkoittaa. Prosenttiosuudet olivat tilastollisesti merkittävästi suurimmat Pohjois-Savossa (79 %) ja Kymenlaaksossa (72 %). Vastaajista 37 % kertoi, että oli tavannut terveydenhuollon ammattilaisen, jonka kanssa oli mahdollista käydä läpi sairauden hoitoon liittyviä asioita. Tilastollisesti merkittävästi suurin määrä tällaisia vastauksia saatiin Kymenlaaksosta (54 %). Lisäksi Kymenlaaksosta 56 % kertoi, että hänelle oli laadittu hoitosuunnitelma. Näin vastasi 45 % kaikista vastaajista.

Kymenlaaksossa on tehty pitkäjänteistä ja määrätietoista kehitystyötä

Erikoissairaanhoidon luustohoitaja Jenni Lehtinen Kymenlaakson keskussairaalasta kertoo, että Kymenlaaksossa osteoporoosin seulontaa ja hoitoa toteutetaan moniammatillisesti.

– Kymenlaaksossa on tehty pitkäjänteisestä ja määrätietoista kehitystyötä osteoporoosin hoidon eteen. Teemme työtä isolla porukalla.

Osteoporoosin hoitoon osallistuvat luustohoitajat ja lääkärit, suun ja terveydenhuollon ammattilaiset, kuntoutuskeskus Hoiku sekä kuntien liikuntaneuvojat. Ennaltaehkäisy on myös osa hoitoa ja siksi KaatumisSeula on tärkeä osa luustoverkostoa.

– Koska osteoporoosin hoitoketjun tavoitteena on murtumien ennaltaehkäisy ja useimmat murtumat tapahtuvat kaatumisen seurauksena, niin kaatumisten ehkäisy on tärkeää.

Katso myös

Takaisin ylös