Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut ovat päättyneet maanantaina 6.5.2024. Yt-neuvottelut käytiin ajalla 25.3.-6.5.2024. Neuvottelujen päättyessä neuvotteluosapuolet totesivat, että asioista on neuvoteltu yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Yt-neuvotteluiden lopputulos käsitellään aluehallituksessa 14.5.2024.

Yt-neuvotteluiden seurauksena, päätöksenteon jälkeen, tiedossa ei lähtökohtaisesti ole henkilöstön irtisanomisia. Joidenkin henkilöiden kohdalla päätökset voivat vaikuttaa työtehtäviin tai työskentelypaikkaan. Tavoitteena on tarjota kaikille henkilöille, joiden kohdalla päätökset vaikuttavat työtehtäviin tai työskentelypaikkaan, tehtävää hyvinvointialueella. Mikäli aiempi tehtävä päättyy, eikä henkilölle voida tarjota tai hän ei ota vastaan tarjottua muuta tehtävää, palvelussuhde voidaan joutua irtisanomaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

– Nyt päättyneet yt-neuvottelut käytiin rakentavassa ja hyvässä hengessä. Palvelurakenteeseen ja etenkin fyysiseen palveluverkkoon liittyvät asiat ovat moniulotteisia ja luonnollista on, että ne keskusteluttivatkin paljon. Tuottavuusohjelman toteuttaminen jatkuu – aluehallitus tekee päätökset fyysisen palveluverkon osalta, hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman kommentoi.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin myös etupainotteisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen kehitystarpeita ja -näkymiä tuleville vuosille.

Terveyden ja sairaanhoidon toimiala

Palveluverkkoa koskevan Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksen (12.12.2023 § 277) mukaan hyvinvointialueella on vuoden 2025 alussa kymmenen (10) perusterveydenhuollon terveysasemaa, ja tavoitteena on, että vuonna 2030 terveysasemia on seitsemän (7).

Palvelulautakunnan valmisteluaineiston perusteella on yhteistoimintaneuvotteluissa käsitelty terveyden ja sairaanhoidon toimialalle kohdistuvia muutoksia siten, että Miehikkälän terveysasema suljettaisiin syksyllä 2024. Elimäen ja Jaalan terveysaseman sulkeminen tapahtuisi, kun kyseisten terveysasemien henkilöstölle ja muille niiden toimipisteiden yhteydessä toimiville toiminnoille saadaan tarkoituksenmukaiset toimitilat (arviolta syksy 2024-alkuvuosi 2025). Potilaat hoidettaisiin muilla terveysasemilla tai muutoin ja henkilöstö siirtyisi toisiin toimipisteisiin. Palvelulautakunnan valmisteluaineiston perusteella on yhteistoimintaneuvotteluissa käsitelty, edellä todetusta johtuen, terveyden ja sairaanhoidon toimialalle kohdistuvia muutoksia, joista päätetään erikseen aluehallituksessa palvelulautakunnan esityksestä.

Muilta osin terveyden ja sairaanhoidon toimialan osalta yt-neuvotteluissa käsiteltiin isompana kokonaisuutena psykiatristen ja päihdepalveluiden toiminnan kehittämistä. Muut käsittelyssä olleet asiat ovat olleet yksittäisiä.

Sosiaalipalveluiden toimiala

Terveyden ja sairaanhoidon toimialan toimenpiteillä palveluverkkoa koskien on vaikutusta sosiaalipalveluiden toimintaan. Tältä osin asiassa edetään edellä todetun mukaisesti koskien palveluverkkoa siten, että palveluverkkoa koskeva päätös viedään aluehallitukselle erikseen päätettäväksi palvelulautakunnan esityksestä.

Muut asiat sosiaalipalveluiden toimialalla, joita on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa, ovat koskettaneet Mutalahden puistoa ja Kartanontien päivätoimintayksikköä.

Mutalahden puiston toiminnan lakkauttamisen harkinnan taustalla on toiminnan omakustannehinnan korkeus ja nykytilat, jotka eivät ole toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset.

Johtuen Kartanontien päivätoiminnan yksikön huonosta kunnosta, toimipiste ehdotetaan suljettavaksi, jolloin työntekijät ja asiakkaat siirrettäisiin toiseen yksikköön.

Takaisin ylös