Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen teettämässä kyselyssä selvitettiin, miten ikääntyneet ja tulevaisuuden ikääntyneet asukkaat voivat ja millaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tarpeita heillä on. Aineisto kerättiin verkko- ja paperikyselynä hyvinvointialueen kunnissa 14.8.–24.9.2023. Kyselyyn vastasi 1002 henkilöä.

Selvä enemmistö (89 %) kyselyyn vastanneista koki elämänsä merkitykselliseksi ja kuuluvansa johonkin yhteisöön tai ryhmään (70 %). Lisäksi valtaosa (86 %) kertoi pystyvänsä vaikuttamaan hyvin oman elämänsä kulkuun, eli heillä oli vahva tunne toimijuudesta.

Kyselyn mukaan tärkeitä tekijöitä osallisuuden kokemukselle olivat oma terveys ja läheiset ihmissuhteet. Osallisuuteen liittyvinä haasteina sen sijaan ilmenivät esimerkiksi vastaajien rahatilanne, sairaudet ja erilaiset kuormittavat ympäristötekijät. Erilaisiin ryhmiin kuuluttiin, mikäli oma talous ja toimintakyky sen mahdollistivat.

– Monissa vastauksissa ja kuntalaisten kohtaamisissa nousi esiin ihmiskontaktien tärkeys hyvinvoinnin kokemuksessa. Saimme kyselyn aikana hyvää palautetta siitä, että kiersimme haastattelemassa kuntalaisia kasvotusten, kertoo Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen projektikoordinaattori Sini Heinonen.

Asuinympäristö koettiin turvalliseksi ja kotona pärjääminen tärkeäksi

Yli 90 % kyselyyn vastanneista koki asuinympäristönsä turvalliseksi riippumatta asuinkunnasta. Turvallisuudentunnetta lisäsivät erityisesti rauhalliseksi koettu ympäristö, tutut ihmiset sekä omaa turvallisuudentunnetta lisäävä toiminta, kuten hälytysjärjestelmän hankinta.

Kotona pärjäämisen tärkeys ja oman toimintakyvyn ylläpitäminen sen mahdollistamiseksi näkyivät vastauksissa. Valtaosa (72 %) piti tärkeänä omatoimista pärjäämistä omassa kodissaan ikääntymisen yhteydessä. Lisäksi kaksi kolmesta kertoi tekevänsä itse kaiken voitavan, jotta oma toimintakyky riittää omatoimiseen kotona pärjäämiseen mahdollisimman pitkään. Heinosen mukaan tulos näkyi myös haastatteluissa.

– Usein ihmiset haluavat ikääntyessä asua mahdollisimman pitkään kotonaan, kunhan sinne on saatavilla tarvittavaa apua.

Tietoisuutta ennaltaehkäisevistä palveluista kaivataan lisää

Kyselyn mukaan Kymenlaakson hyvinvointialueen eri ennaltaehkäisevät palvelut sekä kuntien toiminnot eivät olleet laajasti tunnettuja vastaajien keskuudessa. Näiden palveluiden tunnettuuden lisäämistä tarvitaan edelleen. Kyselyssä selvitettiin myös sitä, mitä kanavia pitkin tieto hyvinvointialueen palveluista saavuttaisi parhaiten ikääntyvät kuntalaiset. Yli puolet vastaajista mainitsi tärkeimpinä tiedon lähteinä Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuston (55 %) sekä hyvinvointialueen asukaslehden (53 %).

Kyselytuloksia esitellään Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen päätösseminaarissa, joka järjestetään Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa 30.11.2023 kello 10–15. Seminaariin on vapaa pääsy ja sitä voi seurata myös etäyhteydellä hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Takaisin ylös