Siirry sisältöön

Kaupungintalolla ministeri Juusoa tapasivat kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt sekä hyvinvointialueen ja poliisin edustajat. Ministerivierailuun sisältyivät käynnit Ratamokeskuksen päivystyksessä sekä Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa.

Hyvinvointialue esitteli ministeri Juusolle Kouvolan päivystyksen kustannustehokkaan ja toimivan akuuttilääketieteen mallin sekä kävi läpi kolme vaihtoehtoa siitä, miten yöpäivystyksen toiminta tulisi järjestää, jos lakkautus toteutuu. Myös vaihtoehtojen kustannusvaikutukset käytiin läpi.  Kustannukset kasvaisivat järjestämistavasta riippuen vähintään 2,4 miljoonaa euroa nykytilanteeseen verrattuna.

– Kiitän kaupunkia ja hyvinvointialuetta kutsusta. Vierailun järjestelyt ovat toimineet hienosti, ja olen saanut paljon syventävää tietoa siitä, miten palvelut täällä Kouvolassa on järjestetty, ministeri Kaisa Juuso totesi maanantaina vierailunsa päätteeksi.

– On todella hienoa, että ministeri tuli vierailulle Kymenlaaksoon ja erityisesti tutustumaan keskeisiin palveluihimme Kouvolassa, kiittelee hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman.

– Ministeri pääsi näkemään toimintamme arkea ja samalla kuulemaan eri alojen ammattilaisiltamme, millaisia vaikutuksia yöpäivystyksen lakkautuksella olisi toimintaan ja talouteen sekä alueemme asukkaiden potilasturvallisuuteen.

Akuuttilääketieteen toimiva päivystysmalli

Ratamokeskuksessa päivystyksen nykyistä, Kouvolassa kehitettyä akuuttilääketieteen mallia esitteli tulosaluejohtaja, vastuuylilääkäri Kimmo Salmio. Myös henkilöstö pääsi ääneen kertomaan työskentelystä uudessa sairaalassa. Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa ministeri Juuso tapasi mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosaluejohtaja, vastuuylilääkäri Ari Ronkaisen ja ylihoitaja Susanna Rämän.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka oli tyytyväinen ministerin vierailuun.

– Saimme tilaisuuden kertoa yksityiskohtaisemmin nykyisestä toimivasta päivystyksen mallista sekä kirkastaa palvelutarpeiden kokonaiskuvaa Kouvolan osalta. Yöpäivystyksen lakkautuksella on monia kerrannaisvaikutuksia ja alueen erityispiirteet pitää ottaa huomioon päätöstä tehtäessä, Toikka painottaa.

Tapaamisessa korostettiin Kouvolan yöpäivystyksen merkitystä koko Kymenlaaksolle. Kuvassa ylhäällä aluevaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen, poliisipäällikkö Ari Karvonen, kansanedustaja Sheikki Laakso, hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, keskellä kehitysjohtaja Lauri Lehto, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa ja hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, edessä kansanedustaja Paula Werning, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso, aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask ja kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Ministerille luovutettiin kuntalaisadressi – allekirjoituksia lähes 40 000

Kansalaisliikkeen Kouvolassa synnyttänyt ja Tätä emme purematta niele -Facebook-ryhmän perustanut Taru Salmi luovutti ministeri Juusolle Kouvolassa kerätyn adressin Ratamokeskuksen yöpäivystyksen säilyttämisen puolesta. Adressi on ollut allekirjoitettavana adressit.com -palvelussa sekä useissa toimipaikoissa eri puolilla kaupunkia. Allekirjoituksia on saatu lyhyessä ajassa lähes 40 000.

Vierailun päätteeksi ministeri Juusolle ojennettiin myös Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteinen edunvalvontakirje, jossa perustellaan yöpäivystyksen tarpeellisuus Kouvolassa. Monesta näkökulmasta lakkauspäätös heikentää asukkaiden palveluja, vaarantaa potilasturvallisuuden, heikentää sote-henkilöstön saatavuutta ja tuo lisäkustannuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn. Sekä Kouvolan kaupunginhallitus että hyvinvointialueen aluehallitus käsittelevät omat lausuntonsa kesäkuussa.

Kouvolalainen Taru Salmi luovuttaa adressin Kouvolan yöpäivystyksen säilyttämiseksi ministeri Juusolle.
Takaisin ylös