Siirry sisältöön

Fyysisen palveluverkon muutosten valmistelu on palvelulautakunnan hallintosäännön mukainen tehtävä ja nyt käynnissä olevassa valmistelussa pohjana on Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen viime joulukuinen päätös, jonka mukaan maakunnan alueella toimii tulevaisuudessa seitsemän sote-keskusta nykyisen 13 terveysaseman sijaan. Palvelulautakunnan valmistelutyö on tarkoitus saada päätökseen huhtikuun lopussa, jonka jälkeen valmistelu siirtyy aluehallitukselle. Aluehallituksen on tarkoitus päättää suunnitelmasta kesäkuussa.

 – Todennäköisesti ratkaisuja ja päätöksentekoa vaiheistetaan, mutta tässä vaiheessa tavoitteena on, että aluehallitukselle esitetään nyt keväällä kokonaissuunnitelma vuoteen 2030 asti, kertoo palvelulautakunnan puheenjohtaja Johanna Hasu.

Palvelulautakunta on osana valmistelua käsitellyt sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden asiointitapoja ja todennut, että rakenneuudistuksen tueksi tarvitaan digitaalisten ja liikkuvien palvelujen vahvistamista. Hyvinvointialueella käynnistyy syksyllä 2024 digitaalinen sote-keskus, joka lisää merkittävästi digitaalisia palveluja hyvinvointialueella. Tavoitteena rakentaa helppokäyttöinen ja saavutettava digitaalinen sote-keskus fyysisten toimipisteiden rinnalle.

Toimintaedellytykset ja tulevaisuuden näkymät arvioinnissa

Lautakunta on käynyt keskustelua siitä, millaisin periaattein muutoksia tulisi tehdä. Yksiköiden toimintaedellytysten arviointi ja tulevaisuuden näkymät ovat valmistelussa keskeisessä osassa. Lautakunta on valmistelussaan lähtenyt siitä, että todennäköisimmin ensimmäiset lakkautukset koskisivat yksiköitä, joissa jo tällä hetkellä toiminta on vähäistä ja asiakasmäärät pieniä. Nämä yksiköt ovat erityisen haavoittuvaisia henkilöstön saatavuuden suhteen ja keskittämisellä vahvistetaan palveluiden toimintavarmuutta, niiden toimintaprosesseja ja riittävää henkilöstömäärää toimipisteissä. Toimipisteiden lakkautukset kuitenkin tarkoittavat, että alueille tulee vahvistaa liikkuvien palveluiden osuutta ja hyvinvointialueen tulee muodostaa toimintamalleja kuntalaisten avustamiseksi digitaalisessa asioinnissa.

Vuoden 2023 käyntitilastojen perusteella yli puolet kaikista koko Kymenlaakson perusterveydenhuollon käynneistä kohdistuu kolmelle terveysasemalle: Ratamokeskukseen, Haminaan ja Karhulaan. Puolestaan asiakasmääriltään ja toiminnaltaan pienimmät ovat Elimäen, Jaalan ja Miehikkälän terveysasemat.

Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden käynnit terveysasemittain vuonna 2023 pyöristettynä lähimpänään sataan.
Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden käynnit terveysasemittain
vuonna 2023 pyöristettynä lähimpänään sataan.

Valmistelussa on lähdetty myös aikataulullisesta vaiheistamisesta koko ajalle vuoteen 2030 asti. Tarkimmat suunnitelmat ulottuvat näillä näkymin vuoteen 2025 asti ja sitä seuraavista vuosista laaditaan alustava jatkosuunnitelma, minkä toteutumiseen vaikuttavat erilaiset toiminnalliset muutokset ja niiden aikataulu. Kaikkia toimipisteitä arvioidaan palveluverkkoratkaisujen edetessä ja tässä vaiheessa on huomioitava myös se mahdollisuus, että sote-keskuksille tarvitaan uusia kiinteistöjä tai toimitilojen uudistuksia. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä syvennetään jatkuvasti, sote-keskuspalveluja täydentää sosiaalipalvelut, jotka toimivat verkostossa terveydenhuollon palveluiden rinnalla.

Takaisin ylös