Siirry sisältöön

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, THL, on julkaissut vuoden 2022 sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän arvioinnin tulokset Kymenlaakson osalta.

Arviointiraportti 2022 on ladattavissa täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Keskeisiä havaintoja raportista

Arviointi on THL:n lakisääteinen tehtävä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungissa ja HUS-yhtymässä. THL:n arviointivelvoite perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin (612/2021). Vuonna 2022 laadituissa asiantuntija-arvioissa painotetaan uusien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lähtötilannetta. Arvioissa tarkastellaan väestöä ja väestön palvelutarvetta, hyvinvointialueen hallinnollista ja toiminnallista rakentumista, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta ja riittävyyttä, palvelujen integraation nykytilaa ja kehittämistoimia, yhdenvertaisten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, rahoitusta ja investointeja. Asiantuntija-arvioita hyödynnetään ministeriöiden ja hyvinvointialueiden vuosittaisissa neuvotteluissa. Arviot on lisäksi tarkoitettu tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon yleistä ohjausta sekä hyvinvointialueiden oman toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.

Lue myös:

Ikääntyvä väestö, henkilöstöpula ja koronan aiheuttama hoito- ja palveluvelka vaikeuttavat sote-palvelujen järjestämistä hyvinvointialueilla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (THL.fi)

Takaisin ylös