Siirry sisältöön

Aluevaltuusto asettaa lautakunnat ja päättää niiden jäsenmäärästä sekä toimi- ja päätösvallasta. Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi. Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja vähintään yksi varapuheenjohtaja.

Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Aluevaalilautakunta

Aluevaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa. Aluevaalilautakunta on aluevaltuuston alainen toimielin.

Aluevaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025

Aluevaalilautakunnassa on viisi jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi varajäsentä.

JäsenVarajäsen
Jorma Liukkonen, Vas., puheenjohtaja1. varajäsen Simo Haapalehto, Vihr.
Sinikka Rouvari, Kok., varapuheenjohtaja2. varajäsen Tiina Hämäläinen, KD
Auvo Porkka, SDP3. varajäsen Johanna Ceder, Liik.
Jari Kaleton, PS4. varajäsen Ilkka Sarpola, SDP
Leena Inkilä, Kesk.5, varajäsen Sirpa Laari, Kok.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on aluevaltuuston alainen toimielin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa sen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hyvinvointialuestrategian linjausten ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja valvoa vastuualueensa palveluja sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta.

Kokoukset vuonna 2024: 25.1., 7.3., 23.5., 12.9., 31.10. ja 4.12.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on kolmetoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

JäsenVarajäsen
Inka Häkkinen, SDP, puheenjohtajaOuti Kasurinen, SDP
Esko Lavonen, Kok., varapuheenjohtajaJukka Silén, Kok.
Elina Ketonen, Kok.Sinikka Rouvari, Kok.
Saara Kiventöyry-Tocklin, Kok.Jaana Suikkanen, Kok.
Lauri Eerola, Kok.Veli-Matti Hartikainen, Kok.
Jukka Nyberg, SDPTommi Helkala, SDP
Minna Suomi, SDPMinni Kuisma, SDP
Risto Kouki, SDPMarkku Porkka, SDP
Carina Jäntti, PSNina Mustonen, PS
Aimo Rautiainen, PSJanne Pahkala, PS
Mikko Almgren, KDVesa Vainio, KD
Laila Uljas, Kesk.Noora Haimi, Kesk.
Piia Kleimola, Vas.Pirjo Tujula, Vas.

Kansalliskielilautakunta

Kansalliskielilautakunta on kaksikielisten hyvinvointialueiden lakisääteinen, aluevaltuuston alainen toimielin.

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on

  • selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen;
  • selvittää, arvioida ja määritellä hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;
  • selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja kielitaidonkehittämisestä; sekä
  • tehdä ehdotuksia kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sopimuksen sisällöstä, antaa sopimuksesta lausunto aluevaltuustolle sekä seurata sopimuksen toteutumista.

Kansalliskielilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025

Kansalliskielilautakunnassa on viisi jäsentä, jotka ovat kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla lautakunnan varsinaisia jäseniä.

JäsenVarajäsen
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, KD, puheenjohtajaIsmo Backman, KD
Johan Bardy, RKP, varapuheenjohtajaMax Koski, Kok.
Camilla Björkvist, RKPJane Salama, Kok.
Tom Ögård, PSTuulikki Aksels, PS
Kimmo Ilmasti, Kesk.Vappu Kuokka, Kesk.

Palvelulautakunta

Palvelulautakunta on aluevaltuuston alainen toimielin.

Palvelulautakunta linjaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa sen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hyvinvointialuestrategian linjausten ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Kokoukset vuonna 2024: 24.1., 21.2., 27.3., 24.4., 22.5., 25.9., 30.10. ja 11.12.

Palvelulautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025

Palvelulautakunnassa on kolmetoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

JäsenVarajäsen
Johanna Hasu, Kok., puheenjohtaja Minna Ahokas, Kok.
Anja Kivelä, PS, varapuheenjohtajaTuija Ranta, PS
Janne Patjas, PSEsa Tiainen, PS
Jutta Hartikainen , Kok.Maria Lammi, Kok.
Ari Rinne, Liik.Johanna Ceder, Liik.
Sami Mustonen, SDPLeo Lindström, SDP
Henna Hovi, SDPMinna Tuukkanen, SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, SDPMinna Suomi, SDP
Aleksi Kurki, Kok.Matti Astola, Kok.
Jaana Suikkanen, Kok.Marko Paldan, Kok.
Janne Wall, Kesk.Toni Kuoppamäki, Kesk.
Hannah Honkanen, Kesk.Marianne Keränen, Kesk.
Tommi Iivonen, Vihr.Sakari Kainulainen, Vihr.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen aluevaltuuston alainen toimielin.

Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinneista sekä sidonnaisuusilmoitusten noudattamisen valvonnasta.

Tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

Kokoukset v. 2024: 10.1., 6.2., 5.3., 2.4., 23.4., 7.5., 21.5., 13.6., 20.8., 17.9., 29.10., 26.11. ja 13.12.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025

Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

JäsenVarajäsen
Juha Kytömäki, Kesk., puheenjohtajaLasse Siukkola, Kesk.
Miia Witting, Kok., varapuheenjohtajaPekka Korpivaara, Kok.
Sami Arola, SDPMarkku Mikkola, SDP
Tuija Arvila, SDPPirjo Romppanen, SDP
Tomi Tuomisalo, Liik.Mikko M. Almgren, Liik.
Pirjo Tujula, Vas. sit.Heli Koponen, Vas.
Jani Jaakkola, PSJanne Nyholm, PS
Riitta Tenkanen-Salmela, Kesk.Kirsi Seppälä, Kesk.
Erja Vanhala, Vihr.Hanna Pikka, Vihr.

Turvallisuuslautakunta

Turvallisuuslautakunta on aluevaltuuston alainen toimielin.

Turvallisuuslautakunta johtaa ja kehittää pelastustoimialaa ja vastaa sen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hyvinvointialuestrategian linjausten ja palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi lautakunta ohjaa hyvinvointialueen turvallisuus- ja riskienhallintatehtäviä sekä koordinoi hyvinvointialueen varautumista.

Kokoukset vuonna 2024: 5.3., 21.5., 17.9. ja 28.11.

Turvallisuuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025

Turvallisuuslautakunnassa on kolmetoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

JäsenVarajäsen
Toni Vainikka, PS, puheenjohtajaIlari van der Steen, PS
Markku Leinonen, SDP, vpj,Kari Huovila, SDP
Kirsi Kekki, SDPHeidi Koskinen-Järvisalo, SDP
Sari Melkko, SDPCamilla Relander, SDP
Tiina Montonen, SDPTesma-Liisa Nieminen, SDP
Nina Peltonen, SDPKatja Paldan, SDP
Raimo Pehkonen, Kok.Anne Hasu, Kok.
Minna Ahokas, Kok.Jukka Hallikainen, Kok.
Anu Tiilikainen, Kok.Mervi Liimatainen, Kok.
Antti Pakkanen, PSSamuli Sibakoff, PS
Jukka Lappi, Kesk.Kimmo Ilmasti, Kesk.
Mia Ylä-Outinen, Kesk.Elisabet Tarkiainen, Kesk.
Juha HuhtalaJuha Rantakaulio, Liik.
Takaisin ylös