Siirry sisältöön

Yksilöjaoston tehtävät

Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on

  1. ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa aluehallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa, asetuksissa tai hallintosäännössä muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle määrätty,
  2. ratkaista aluehallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa,
  3. päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä, ellei toisin ole säädetty,
  4. toimii tartuntatautilain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä,
  5. hoitaa muut aluehallituksen määräämät tehtävät.

Yksilöjaoston kokoukset 2023

Yksilöjaoston kokoukset 2024

Yksilöjaoston jäsenet

Yksilöjaosto on aluehallituksen alainen toimielin. Yksilöjaostossa on seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluehallitus nimeää aluehallitusten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston muiksi jäseniksi voidaan valita aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi myös hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen tai varajäsen.

Yksilöjaoston jäsenet 2022–2025

JäsenVarajäsen
Elina Inkeroinen-Lalu, Kok., puheenjohtajaElina Ketonen, Kok.
Markku Pakkanen, Kesk., varapuheenjohtajaVesa Koskiaho, Kesk.
Heikki J. Oksanen, SDPJukka Lopperi, SDP
Päivi Sippula, SDPAnita Puholainen, SDP
Mika Nikkinen, PSTero Flink, PS
Riikka Kinnunen, Vihr.Erja Vanhala, Vihr.
Mervi Liimatainen, Kok.Veli-Matti Hartikainen, Kok.
Takaisin ylös