Siirry sisältöön

Kehittämisen teemat

Hankekehittämisen avulla edistämme seuraavia tavoitteita:

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden rahoitus toteutetaan pääosin hakumenettelyn kautta ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolinen rahoitus muodostuu valtionavustuksista ja EU-rahoituksesta.

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Hanke toteutetaan Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti.

Kymenlaaksossa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa rakennetaan Digitaalinen Sotekeskus yhteistyössä muiden alueiden ja kumppanien kanssa. Tavoitteena on muodostaa toimivat digitaaliset palvelupolut Kymenlaakson alueen kantokyvyn sekä koronan aiheuttaman hoito- palvelu ja kuntoutusvelan näkökulmasta, tärkeimmille erityisryhmille. Tämän lisäksi hankkeessa vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kokonaisuutta.

Kymenlaakson Digitaalisen sotekeskuksen tavoitteena on koota yhteen asiakkaan sähköisen asioinnin kanavat sekä ammattilaisten digitaaliset työvälineet. Digitaalinen sotekeskus palvelee niitä asiakkaita, joilla on valmius asioida sähköisesti tai etänä niissä terveyden- ja sosiaalihuollon asioissa, joissa se on mahdollista.

Lisäämällä sähköisiä asiointikanavia vapautetaan ammattilaisten aikaa fyysisissä toimipisteissä niille asiakkaille, jotka ovat heikossa ja haavoittuvassa asemassa tai joilla ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti. Digitaalinen sotekeskus helpottaa asiakkaan palvelun saatavuutta, säästää hänen aikaansa sekä on saavutettavissa helposti verkossa silloin, kun asiakkaalle sopii.

Kehittämistyöllä tuetaan toimintamallien uudistamista, edistetään hoito- ja palvelutakuun toteutumista, panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, vahvistetaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta sekä lisätään uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Lisäksi tuetaan hyvinvointialueen terveydenhuollon asiakasohjauksen sekä sosiaalihuollon asiakasneuvonnan ja –ohjauksen kehittämistä. Jatkossa asiakkaan ensimmäisenä kohtaavalla ammattilaisella on käytössään järjestelmät, jotka auttavat ammattilaista arvioimaan asiakkaan hoidon tai palveluntarvetta kokonaisvaltaisemmin ja yhdenvertaisemmin.

Hankeaika 1.1.2023–31.12.2025

Lisätietoja

Johanna Niilo-Rämä

Hankepäällikkö

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-hanke

johanna.niilo-rama@kymenhva.fi

ICT-muutoshanke

Hankkeessa hallinnoidaan ja toteutetaan Kymenlaakson hyvinvointialueen ICT-valmistelu kansallisen hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin mukaisesti. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on, että hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 sillä on käytössään toimivat yhteiset hallinnon tietojärjestelmät ja toimintamallit sekä tarkoituksenmukaiset toimialasidonnaiset erillisjärjestelmät, joissa on huomioitu valmisteluvaiheen aikana hyvinvointialueen myötä toimintaan ja järjestelmiin tehtävät välttämättömät muutokset. Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa häiriötön toiminta ja toiminnan jatkuvuus järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa 2022 – 2023.

Vuosina 2023–2025 hankkeen tavoitteena on jatkaa kehitys- ja toteutustyötä tarkentuvan suunnittelun ja rahoituspäätösten linjausten mukaisesti.

Hankeaika: 1.7.2021–31.12.2025

Lisätietoja

Mäntynen Sirpa

Hankepäällikkö

Sote- ja pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoshanke

sirpa.mantynen@kymenhva.fi

Lisätietoja kehittämisestä Kymenlaakson hyvinvointialueella

Ninni Taavitsainen

Kehittämispäällikkö

Hankehallinto

ninni.taavitsainen@kymenhva.fi

Takaisin ylös