Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjotin

Kymenlaakson hyvinvointialueella otetaan vuonna 2024 käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelutarjotin. Palvelutarjotin kokoaa yhdelle alustalle hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen tarjoamat Hyte-palvelut ja toiminnan. Palvelutarjottimella on aikuisille ja ikääntyneille suunnattuja palveluja ja toimintaa. Palvelutarjotinta voivat käyttää sekä kansalaiset, että heitä neuvovat ammattilaiset. Palvelutarjotinta kehitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimana EU-rahoituksella osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Kaavakuva järjestöjen palveluiden ja toiminnan kuvausten siirtymisestä palvelutarjottimelle kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön

Järjestöjen Hyte-palvelut ja -toiminta

Järjestöillä on monenlaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja ja toimintaa, kuten esimerkiksi:

Järjestön Hyte-toiminnan kuvaus palvelutarjottimelle

Järjestöt saavat hyvinvointia ja terveyttä edistävän toimintansa palvelutarjottimelle kuvaamalla ne joko Lähellä.fi-verkkopalveluun tai palvelutietovarantoon. Tarvittaessa järjestön on myös mahdollista kuvata tietoja molempiin palveluihin, esimerkiksi palvelutietoja palvelutietovarantoon ja tapahtumatietoja Lähellä.fi-verkkopalveluun. Jos järjestö käyttää palvelutietovarantoa, Lähellä.fi:hin ilmoitetut tiedot eivät siirry palvelutietovarantoon. Järjestöjen palvelujen kuvaaminen on maksutonta sekä Lähellä.fi-verkkopalveluun, että palvelutietovarantoon.

Palvelutietovaranto

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen tietovaranto, johon organisaatiot voivat tuottaa asiakkaitaan varten kuvaukset tarjoamistaan palveluista ja toiminnasta sekä näiden asiointikanavista (kuten puhelinasioinnista, verkkosivuista tai palvelupaikoista).​ Palvelutietovarantoon tallennetut tiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä erilaisissa verkkopalveluissa rajapinnan kautta.​

Lähellä.fi verkkopalvelu

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva verkkopalvelu, jonne järjestöt voivat ilmoittaa toiminnastaan ja tapahtumistaan. Järjestö voi ilmoittaa tietonsa ja kuvata toimintansa Lähellä.fi-verkkopalveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi ja luomalla organisaationsa verkkopalveluun. Lähellä.fi verkkopalvelu toteuttaa vuoden 2023 aikana integraation Palvelutietovarantoon. Tämän jälkeen järjestön kuvaama toiminta siirtyy palveluiksi Palvelutietovarantoon ja on hyödynnettävissä palvelutarjottimelle.

Järjestöille tukea palvelujen kuvaamiseen

Järjestöille on tarjolla ohjeistusta ja digitukea palveluiden kuvaamiseen lähellä.fi verkkopalveluun tai palvelutietovarantoon.

Ota yhteyttä

Tuomas Laaksonen

Projektikoordinaattori

Palvelutarjotin

tuomas.laaksonen@kymenhva.fi

0401871682

Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestöavustukset

Kymenlaakson hyvinvointialue myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia talousarvioon varatuista määrärahoista. Vuoden 2024 avustukset avattiin järjestöille haettavaksi elokuun 2023 lopussa. Haku oli auki 21.8.–9.9.2023.

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 19.12.2023 hyte-lautakunnan esittämät järjestöjen avustussummat ehdotetun mukaisesti.

Avustettavan toiminnan tulee edistää Kymenlaakson hyvinvointialuestrategian sekä alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön eli hyte-työn tavoitteiden toteutumista.

Pelastustoimen avustuksista vastaa pelastustoimi.

Kunnat tukevat taloudellisesti omalla alueella toimivia järjestöjä omien sovittujen järjestöavustuskriteerien ja sopimusten mukaisesti.

Vuoden 2023 hakuohjeet ja pisteytys

Järjestöavustusta hakevien on hyvä perehtyä ennen hakemuksen jättöä hyvinvointialueen strategiaan, alueelliseen hyvinvointikertomukseen sekä hyvinvointisuunnitelmiin.

Materiaalit löytyvät alla olevista liitteistä.

Hakuohjeet ja pisteytys

Hakuohjeet ja tietoa järjestöavustusten pisteytyksestä löydät alla olevista liitteistä. Sähköinen hakulomake on ollut avoinna 21.8. klo 00:01 – 9.9. klo 23:59. Huomioithan, että avustukset jaetaan hakemuksen perusteella.

Ohjetta päivitetty sivun 12 osalta 10.8.2023: Yhdistyksellä on päivitetyt tiedot palvelutietovarannossa (PTV) ja/tai lähellä.fi-palvelu.

Tarkennus pisteytykseen 10.8.2023: Yhdistyksellä on päivitetyt tiedot palvelutietovarannossa (PTV) ja/tai lähellä.fi-palvelu.

Yhteistyö- ja aiesopimukset

Yhteistyösopimus toimii hyvinvointialueen lausuntona järjestölle rahoituksen hakemisessa. Hyvinvointialue voi yhteistyösopimuksella puoltaa toimintaa, johon hakija hakee hankeavustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. Yhteistyösopimusta voi edeltää
joissakin tapauksissa aiesopimus.
Toimialat vastaavat yhteistyö- ja aiesopimuksista.

Järjestöjä pyydetään toimittamaan mahdolliset hankeyhteistyöehdotukset sähköpostiin jarjestohankkeet@kymenhva.fi.  

Lisätietoja

Sanna Koste

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö

sanna.koste@kymenhva.fi

Päivi Mattila

Asiakkuuspäällikkö

Lasten, nuorten ja perheiden palvelupolut

paivi.mattila@kymenhva.fi

Jenni Yläjääski

Asiakkuuspäällikkö

Ikääntyneiden palvelupolut

jenni.ylajaaski@kymenhva.fi

Mervi Ihantola

Asiakkuuspäällikkö

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelupolut

mervi.ihantola@kymenhva.fi

Marjo Seuri

Asiakkuuspäällikkö

Työikäisten palvelupolut

marjo.seuri@kymenhva.fi

Takaisin ylös