Siirry sisältöön

Aluehallituksen tekemän itseoikaisun taustalla on Itä-Suomen hallinto-oikeuden 3.5.2024 antama ratkaisu, jolla se on kumonnut Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston 22.6.2023 tekemän päätöksen koskien palvelustrategiaa ja -verkkoa. Hallinto-oikeuden ratkaistua tulkintakysymyksen jäsenkuntien kunnanhallituksen jäsenten esteellisyydestä oli ilmeistä, että Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksissa 12.12.2023 ja 7.5.2024 palveluverkkoa koskevissa asiakohtien käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe.

Aluehallitus päätti (Lue: Aluehallituksen päätöstiedote 21.5.2024), että päätöksenteossa tapahtunut menettelyvirhe korjataan hallintolain mukaisena virheen korjaamisena viranomaisen omasta aloitteesta ja ratkaistaan uudelleen huomioiden täsmentynyt esteellisyystulkinta.

Päättäjien esteellisyysasiaa käsitellään seuraavassa palvelulautakunnan kokouksessa 13.6.2024.

Lausunnot huomioidaan uudessa valmistelussa

Palvelulautakunnan valmistelema palvelurakennetta ja palveluverkkoa koskeva esitys käsiteltiin aluehallituksessa, joka lähetti sen lausuntokierrokselle kokouksessaan 7.5.2024.

Lausunto lähetettiin hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimille ja lautakunnille, Kymenlaakson kunnille, järjestöille sekä muille tarvittaville yhteistyötahoille. Lausuntoaika päättyi 27.5.2024.

Lausuntopyyntöä asiasta jatkettiin aluehallituksen itseoikaisupäätöksestä huolimatta ja kaikki annetut lausunnot otetaan huomioon uudessa valmistelussa.

Palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon liittyvää jo tehtyä laajaa valmistelutyötä, johon kuuluvat muun muassa kymenlaaksolaisille tehdyt laajat kyselyt, hyödynnetään myös uudessa valmistelussa. Päätöksenteko siirtyy syksyyn, tarkempaa aikataulua ei ole vielä päätetty.

Takaisin ylös