Siirry sisältöön

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palveluja lainsäädäntö ja alueen erityispiirteet huomioiden.

– Pelastuslaitos seuraa jatkuvasti paikallisia onnettomuusuhkia ja reagoi niihin soveltuvin onnettomuuksien ehkäisyn keinoin tukeakseen kymenlaaksolaisten omatoimista onnettomuuksiin varautumista, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Timo Kuossari.

Turvallisuustyötä tehdään monikanavaisesti ja siinä hyödynnetään myös digitaalisia palveluita. Esimerkkinä tästä on digitaalinen Turvallinen koti -testi, jonka avulla kymenlaaksolainen voi kartoittaa oman kotinsa turvallisuutta. Lisäksi kymenlaaksolaisille on laadittu paloturvallisuusoppaita, joissa on hyödyllistä tietoa kodin paloturvallisuuden varmistamisesta.

– Ohjauksella, neuvonnalla ja turvallisuusviestinnällä mahdollistetaan kansalaistaitojen sekä turvallisuusosaamisen kehittyminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa ja toimintaympäristöissä, Kuossari kertoo.

Onnettomuuksien ehkäisy, väestönsuojelu ja varautuminen ovat tärkeitä kokonaisuuksia osana pelastuslaitoksen toimintaa. Pelastuslaitos seuraa Kymenlaakson onnettomuuksien kehittymistä ja tekee aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen, paikallisviranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi osana valvontaa ja turvallisuusviestintää.

Toiminnan painopisteitä vuonna 2024 voimaan astuvan palvelutasopäätöksen mukaisesti ovat muun muassa digitalisaation kehittäminen ja hyödyntäminen turvallisuuspalveluissa, valvonnan vaikuttavuuden lisääminen ja Kymen Turva -verkostossa aktiivinen toimiminen.

Takaisin ylös