Siirry sisältöön

Kymenlaaksossa vaikuttamistoimielimet aloittivat toimintansa yhteisellä tapaamisella 23.2.2023. Toimintaa on käynnistelty muun muassa toimintasuunnitelmien laatimisella.

– Vanhusneuvoston ensimmäisiä tehtäviä on ollut saada kokonaiskuvaa siitä, millaisia palveluita hyvinvointialueella on ikäihmisille ja millaisissa oloissa meidän ikäihmiset elävät. Lisäksi haluamme tutustua hyvinvointialueen johtaviin luottamushenkilöihin ja virkamiehiin, kertoo vanhusneuvoston puheenjohtaja Markku Mikkola

– Aluksi muodostamme tilannekuvan, jotta jatkossa voimme ottaa kantaa tärkeisiin asioihin sekä löytää ne asiat, joihin haluamme vaikuttaa.

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet
Kymenlaakson hyvinvointialueen vanhusneuvosto

Vaikuttamistoimielimet tarjoavat arvokasta tietoa Kymenlaakson asukkaista

Vaikuttamistoimielimet osallistuvat hyvinvointialueen toimintaan muun muassa antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja käymällä vuoropuhelua viranhaltijoiden ja kuntien vaikuttamistoimielinten kanssa.

Vaikuttamistoimielimet voivat vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Lisäksi vaikuttamistoimielimet pääsevät vaikuttamaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. Tähän mennessä vaikuttamistoimielimet ovat olleet mukana osallisuusohjelmatyössä. 

Vaikuttamistoimielimillä on laaja näkemys ja osaaminen vaikuttamistyöstä ja alueen ikäihmisten, nuorten ja vammaisten tarpeista ja tilanteesta.

– Vammaisneuvostolla on tärkeä rooli, koska hyvinvointialueen palvelut koskettavat laajasti vammaisia aivan pienimmistä lapsista ikäihmisiin. Vammaisuuteen kuuluu monia eri puolia, kuten liikunta-, aisti- ja neurovammoja. Nämä kaikki on otettava huomioon päätöksenteossa, kertoo vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Heikkinen.

Vaikuttamistoimielinten edustajat on nimetty kuntien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Tällä varmistetaan säännöllinen yhteistyö ja tiedonkulku kuntien ja hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten välillä.

Hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenet
Kymenlaakson hyvinvointialueen vammaisneuvosto

Asukkaat ja hyvinvointialueen työntekijät voivat pyytää vaikuttamistoimielimiltä mielipiteitä ja lausuntoja

Päätösvaltaa vaikuttamistoimielimillä ei ole. Kuitenkin nuorisovaltuuston jäsenellä on läsnäolo-oikeus aluevaltuuston, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan, palvelulautakunnan ja turvallisuuslautakunnan kokouksissa.

– Nuorisovaltuutetut ovat osoittaneet mielenkiintonsa ja halunsa vaikuttaa ja odotan innolla tulevaisuuden alueellisia vaikuttamismahdollisuuksia, kertoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Veikko Rantala.

– Hyvinvointialueiden mukanaan tuomat uudistukset tuovat uusia tuulia aivan jokaiselle. Nyt on annettu uusi loistava mahdollisuus luoda yhteistyön sekä toistemme huomioimisen avulla parempi huominen jokaiselle.

Asukkaat voivat olla yhteydessä vaikuttamistoimielimiin asioissa, joita heidän mielestä pitäisi hyvinvointialueella edistää. Hyvinvointialueen henkilöstö voi pyytää vaikuttamistoimielimiltä lausuntoja ja mielipiteitä esimerkiksi silloin, kun päätöksenteossa on huomioitava tietyn asukasryhmän näkökulma.

Kymenlaakson hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
Kymenlaakson hyvinvointialueen nuorisovaltuusto

Aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask pitää vaikuttamistoimielimiä tärkeänä osana hyvinvointialueen päätöksentekoa.

– Vaikka vaikuttamistoimielimet eivät ole varsinaisia päätöksentekoelimiä, arvostan jokaisen panosta ja mahdollisuutta antaa näkökulmia valmisteilla oleviin asioihin. Vaikuttamistoimielimien roolia tulee edistää ja vuorovaikutukseen on panostettava. Olemme aluehallituksessa kiinnostuneita vaikuttamistoimielinten työstä ja otamme myös vastaan ehdotuksia ja lausuntoja. Jatkamme työtä kuntien ja järjestöjen kanssa ja vaikuttamistoimielimet ovat yksi viestinviejä. Mitä enemmän saamme rakentavaa palautetta, sen paremmaksi tulemme. Yhteinen tavoite on tehdä hyvinvoivaa Kymenlaaksoa ja sen me teemme yhdessä, kertoo Brask.

Takaisin ylös