Siirry sisältöön

Tilaisuuden avauspuheenvuorot pitivät pelastusjohtaja Juhani Carlson sekä sopimuspalokuntien palokuntasopimustyöryhmän edustaja Markku Leinonen.

– Uusittu sopimus on monestakin syystä merkityksellinen, mutta ajankohta tekee siitä erityisen, pelastusjohtaja Carlson kuvaa.

– Edellinen sopimuspohja luotiin 2000-luvun alussa, kun aluepelastuslaitos perustettiin ja se palveli meitä hyvin yli 18 vuoden ajan. Osaltaan sen työn ansiosta meillä on Kymenlaaksossa vahvat sopimuspalokunnat yhteiskunnan turvana.

Sopimuksissa määritellään, miten ja missä määrin sopimuspalokunnat tuottavat palveluita pelastuslaitokselle. Uusien sopimusten tarkoituksena on muun muassa tehdä sopimuspalokuntatoiminnan korvausperusteista entistä läpinäkyvämpiä, tasapuolisempia ja yhdenvertaisempia.

Palokuntasopimustyöryhmää edustanut Markku Leinonen korostaa pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien hyvää ja avointa yhteistyötä.

– Keväällä 2022 asetettiin uusien palokuntasopimuksien tavoitteeksi tasapuoliset, oikeudenmukaiset sekä avoimet palokuntasopimukset. Sopimusten tarkastelu ja seuranta on mahdollistanut toiminnan kehittämisen ja edistämisen tarpeen mukaan, Leinonen lausui tilaisuudessa pitämässään puheessaan.

– Kehitystyö ei ole vielä valmis, vaan sopimuksia voidaan tarkastella jatkossakin. Lämpimät kiitokset kaikille palokuntasopimusneuvotteluihin osallistuneille tahoille.

Turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Toni Vainikka, pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Teemu Veneskari, pelastusjohtaja Juhani Carlson, pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen Kouvolan paloasemalla.
Turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Toni Vainikka, pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Teemu Veneskari, pelastusjohtaja Juhani Carlson, pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen tilaisuudessa. Kuva: Merisade Kuusela

Aktiivisella sopimuspalokuntaverkostolla on merkittävä rooli Kymenlaakson turvallisuuden takaamisessa

Sopimuspalokuntien tehtävänä on pelastuslaitoksen johdolla pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa. Kymenlaaksossa sopimuspalokuntatoiminta on erityisen aktiivista, ja maakunnassa on koko eteläisen Suomen suurin sopimuspalokuntalaisten henkilöstömäärä: Heitä on yhteensä yli 800 henkilöä erilaisissa toimissa ja tehtävissä alueen sopimuspalokunnissa.

Pelastusjohtaja Carlson kertoo, että käsitys sopimuspalokuntien toiminnasta on edelleen valitettavan kapea.

– Yleisesti voidaan ajatella, että sopimuspalokunnat sammuttaisivat vain paloja. Näin asia ei kuitenkaan ole, Carlson toteaa.

– Sopimuspalokunnilla on Kymenlaaksossakin merkittävä rooli onnettomuuksien ennalta estämisessä, omatoimisen varautumisen kehittämisessä, varautumisessa ja väestönsuojelussa. Konkreettinen esimerkki tästä on esimerkiksi sopimuspalokuntien järjestämät turvallisuusviestintätilaisuudet.

Sopimuspalokuntalaisia pöydänääressä.
Tilaisuus järjestettiin Kouvolan paloasemalla. Kuva: Merisade Kuusela.

Juhani Carlsonin mielestä nykyinen pelastustoiminnan rahoitus ei mahdollista kaikkien niiden palveluiden tuottamista, joita alueen riskit vaatisivat. Siksi sopimuspalokunnat ovat turvallisuuden kannalta entistä tärkeämpiä.

– Palokuntasopimukset allekirjoitettiin ajankohtana, jossa valtion rahoituksesta johtuva pelastustoimen rahoitusvaje useilla hyvinvointialueilla on pakottanut alueita supistamaan palveluita. Uusitut palokuntasopimukset tukevat kuitenkin kattavaa palvelutuotantoa pelastuslaitokselle ja siten koko Kymenlaaksoon.

– Yhdessä toimien pelastustoimi on vahvempi ja se on kaikkien pelastuslaitoksen palveluja saavien asiakkaiden etu, Carlson sanoo.

Kymenlaaksossa sopimuspalokuntien toimintaa kehitetään aktiivisesti vuoden 2024 alusta voimaan tulevan Kymenlaakson pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Panostusta lisätään muun muassa sopimuspalokuntien tukemiseen liittyvän työpanoksen, tiedolla johtamisen sekä hallinnollisten prosessien kehittämisen keinoin.

Takaisin ylös