Siirry sisältöön

Kymenlaakson keskussairaalan medisiinisellä osastolla 7A hoidetaan osastohoitoa vaativia munuaissairaudellisia- neurologisia -, nefrologisia -, gastroenterologisia- ja yleissisätautisiapotilaita, joilla on jo pitkäaikainen, hoidettava tai seurattava tauti tiedossa tai sairauksia, joiden diagnoosi ei vielä ole varmistunut tai on muuten epäselvä. Erityistä seurantaa ja valvontaa vaativat potilaat hoidetaan valvontayksikössä. Potilaita hoidetaan myös päivystysosastolla. Keskussairaalassa toimii erillinen aivohalvauspotilaiden akuuttihoitoon erikoistunut yksikkö. 

Osastolle tullaan pääosin Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksen kautta tai lähetteellä eri sairauksien osastohoitoa vaativiin tutkimuksiin tai lääkeannoskokeiluihin. Lyhytaikaisen osastohoidon perustehtävänä on hoitaa akuutteja sairauksia. Akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät kotiin, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin, tai toiseen hoitolaitokseen. Kotiutustilanteissa ollaan yhteydessä omaiseen ja tarvittaessa kotihoitoon.

Myös erilaiset osastohoitoa vaativat infektiot ja osastohoitoa vaativat umpierityssairaudet ja reumapotilaat hoidetaan pääsääntöisesti osastolla 7A. Osastohoidon aikana tehdään lähetteitä tarvittaviin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin diagnoosin varmistumiseksi. Tarvittaessa erityistä seurantaa ja valvontaa vaativat potilaat hoidetaan valvontayksikössä.

Käyntitiedot

Kymenlaakson keskussairaala
Kotkantie 41, Kotka

Ota yhteyttä

Osasto 7A Kymenlaakson keskussairaala

05 220 2454

Aivohalvausyksikkö Kymenlaakson keskussairaala

040 4815060

Vierailuohjeet Kymenlaakson sairaaloissa

Vierailuissa Kymenlaakson keskussairaalan, Ratamokeskuksen, Karhulan ja Haminan
sairaalan sekä kuntoutusyksikkö Hoikun osastoilla tulee noudattaa seuraavia
sairaaloiden turvallisen toiminnan kannalta tarpeellisia ohjeita:

 • Vierailujen tulee tukea hoidettavana olevan potilaan hyvinvointia ja kuntoutumista
  hoidon aikana.
 • Osastoilla vierailevien henkilöiden tulee noudattaa henkilökunnan antamia hygienia- ja
  muita ohjeita, mukaan lukien suu-nenäsuojuksen käyttö, kun se on hoidettavan potilaan
  terveyden kannalta tarpeen.
 • Vähäinenkin hengitysteiden tai muiden tarttuvien tulehdussairauksien oire on este
  osastovierailulle.
 • On suositeltavaa, että vierailut tapahtuisivat pääsääntöisesti klo 13-18 välisenä aikana.
 • Vierailijoiden määrän tulee olla sellainen, ettei potilashuoneessa olevien muiden
  potilaiden yksityisyys ja oman tilan tarve häiriinny. Yleensä tämä tarkoittaa 1-2 vierailijaa
  samanaikaisesti potilasta kohti.
 • Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä, lastentautien
  osastolla, synnyttäjien vuodeosastolla noudatetaan näiden yksiköiden omia
  vierailukäytäntöjä. Kriittisesti sairaiden ja kuolevien potilaiden luona vierailut sovitaan
  yksilöllisesti hoitavan henkilökunnan kanssa.
Takaisin ylös